Drie fasen groenvoorziening in Edam-Volendam

Als startsein van de werkzaamheden in gemeente Edam-Volendam plantte de wethouder begin maart de eerste boom. Met de komst van de langverwachte Derde ontsluitingsweg wil de gemeente de bereikbaarheid verbeteren. De Derde ontsluitingsweg  is een nieuwe weg tussen de Dijkgraaf Poschlaan (gemeentelijke weg) en de N244/N247 (provinciale wegen).Tijdens de aanlegwerkzaamheden van de nieuwe weg, zorgt HOEK dat het groen al groeit!

Samenwerken

HOEK heeft als hoofdaannemer van dit project een coördinerende rol tussen onderaannemers en andere samenwerkende partijen. HOEK doet de aanleg, het plantwerk en verzorgt de projectadministratie. Samen met de omwonenden is gemeente Edam-Volendam aan de slag gegaan om dit groene plan te ontwerpen. Dat maakt het ontwerp van dit project zo bijzonder.

Het HOEK-team is begonnen met de aanleg van diverse soorten beplanting: heesterhagen, bosplantsoen en bomen. Het groen kan zo tijdens de aanleg van de nieuwe weg al groeien. Het aanplanten en het maken van plantvakken voor oeverbeplanting duurt nog een aantal weken. Dan is de eerste fase afgerond.

Gefaseerd ‘Groen, groener, groenst!’:

  1. Voorjaar 2021: We brengen ongeveer 1.200m3 natuuroever aan. Natuuroevers hebben een natuurlijke uitstraling en vergroten de biodiversiteit door de lage oevers. We planten verschillende soorten oeverbeplanting zoals lisdodde, riet, Aruncus, iris en Lythrum aan. 600 meter wiep plaatsen is ook onderdeel van de eerste fase. Een wiep is beschoeiing van palen en wilgentenen. Tot slot leggen we bosplantsoen aan en vervangt het team een aantal oude dammen voor nieuwe.
  2. Voorjaar 2022: In de tweede fase gaan we verder met de aanleg van bosplantsoen en het planten van bomen.
  3. Voorjaar 2023: In de laatste fase van het project maken we beplantingsvakken langs de nieuwe weg over een lengte van 2 kilometer!

Uitdaging

De huidige veenondergrond is volgens projectleider Andries een uitdaging om het werk
logistiek en kwalitatief in goede banen te leiden. Veengrond is een ondergrond die bestaat uit veel humusachtig materiaal. Het is erg licht maar kent weinig structuur en heeft daardoor weinig draagkracht voor het materiaal waarmee gewerkt wordt. Je moet goed alert zijn op waar wel en niet gereden kan worden. Met dragline schotten ben je altijd voorbereid om de kranen te (ver)plaatsen. In combinatie met slechte weersomstandigheden (lees veel regen) vraagt dit extra aandacht. De veenlaag wordt dan zompig waardoor de grond draagkracht verliest. Een uitdaging die HOEK graag aangaat!

Teamwork

Wij zijn enthousiast dat projectleider Andries van Rooijen sinds 15 februari onderdeel is van het HOEK-team. Met Andries zijn we nóg beter in staat om, samen met de uitvoerende teams, mooie projecten als deze te realiseren. Andries heeft al flink wat meters gemaakt op het gebied van civiele techniek en groot groen. De opgedane kennis kan hij in de gemeente Edam-Volendam direct in de praktijk brengen. Andries: ‘Ik ben met veel plezier onderdeel van het HOEK-team om zo met leuke collega’s, mooie projecten te realiseren.’

Hoek is gedreven om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen met haar projecten. SDG 9 Industrie, Innovatie en infrastructuur is passend bij dit project gezien de verbetering van infrastructuur.

Kennismaken met Andries?

Neem vrijblijvend contact op met Andries van Rooijen,

projectleider