Preventie en kwaliteitscontrole Japanse duizendknoop

Lonneke Aarts, adviseur natuurontwikkeling en invasieve soorten, heeft een artikel geschreven in het Engelstalige blad CIEEM In Practice.
voorkant publicatie Lonneke
Foto: Doede Bardok

Een uitgelicht artikel over preventie en kwaliteitscontrole bij het verminderen van invasieve Aziatische duizendknoop.
Met speciale aandacht voor het gebruik van ecologische speurhonden in ons team. Met dank aan het team van Scent imprint for dogs met wie we samenwerkten om 100% inzet te geven bij alle operationele uitdagingen die we tegenkwamen.

De kosten door verspreiding van invasieve soorten en de kosten voor de behandeling hiervan nemen toe, daarom is het belangrijk om infecties zo snel mogelijk op te sporen. Met de inzet van ecologische speurhonden die getraind zijn in het vinden van de wortels van de invasieve duizendknoop, is vroege detectie mogelijk en wordt de kwaliteitscontrole van behandelde locaties verbeterd. Bij behandeling wordt steeds meer rekening gehouden met duurzaamheid en biodiversiteit. Dit artikel richt zich op updates over bewezen methoden en hoe het opnemen van monitoring met honden verdere verspreiding kan voorkomen.

In English
With the cascading costs of invasive species spread and treatment it is important to find infections as soon as possible. With the input of ecological detection dogs trained in finding invasive knotweed roots, early detection is possible and quality control of treated sites is improved. In treatment processes themselves sustainability and biodiversity issues are increasingly being considered. This article focuses on updates on proven methods and how incorporating monitoring with dogs can prevent further spread.

 

Het gehele artikel is in PDF hier te lezen: CIEEM InPractise december frontpage and article

Neem contact op met Lonneke om te kijken wat we in 2023 voor u kunnen betekenen.
Please contact Lonneke for further information.

Op de hoogte blijven?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Adviseur natuurontwikkeling invasieve soorten

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop? Deze vraag krijgt specialist Lonneke Aarts vaak gesteld.

Onderling verschil invasieve duizendknopen

verschillende soorten japanse duizendknoop
Bronvermelding: Natuur & Ruimte

De Aziatische duizendknopen (Japanse duizendknoop, Afghaanse duizendknoop, Boheemse duizendknoop en de Sachalinse duizendknoop) zijn invasieve exoten in Nederland die lastig te bestrijden zijn. In de Europese Unie geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van deze invasieve exoten. We moeten voorkomen  dat deze soorten zich voortplanten. De planten hebben een extreme groeikracht, zijn in staat restenergie op te slaan in de wortels en kunnen in Nederland tijdens het groeiseizoen hoogtes bereiken van 3 tot 4 meter. Op steeds meer plaatsen in Nederland woekeren de planten, waardoor de biodiversiteit wordt beïnvloed, schade optreedt aan straten, gebouwen, ondergrondse leidingen, rioleringen en tuinen en de veiligheid van de openbare ruimte wordt aangetast. Een stukje wortel is al voldoende voor een nieuwe groeiplaats en deze exoot kan zich op meerdere manieren verspreiden:

 1. Groei van wortels door opslag van energie gedurende en einde van groeiseizoen;
 2. Verspreiding van stukjes (levende) wortel- of stengel fragmenten door mensen, dieren en/of werkzaamheden;
 3. Door zaad indien er naast vrouwelijke planten ook mannelijke aanwezig zijn.

Bekijk de kenmerken van de andere Aziatische duizendknopen via onderstaande links:

Basiskenmerken Japanse duizendknoop

 • Uiterlijk in het voorjaar, lijkt op asperge met rood bladbasis herkenning japanse duizendknoop
 • Bladkleur gaat over in groen
 • Stengel met rode vlekjes, hol van binnen met compartimenten
 • Zig-zag structuur stengel
 • Zomerbeeld: frisgroene bladeren die iets doffer van kleur zijn aan de onderzijde
 • Vrouwelijke planten met witte bloementrossen rondom in september
 • Mannelijke bloemen met opgaande structuur
 • Zaden zijn driehoekig gevleugeld met puntje aan de top
 • Winterbeeld: stengels verhouten met zichtbare compartimenten en restanten van bloemtrossen aan hogere takken.

 

Kenmerken wortels

 • wortel herkenning japanse duizendknoopHaarwortels zijn fijn dun en wit van uiterlijk.
 • Witte uitlopers indien afgedekt.
 • Wortels breder als een voet.
 • Afdekken leidt tot horizontale zoekers.
 • Krachtige groei van wortels van 2 cm drukken al asfalt stuk.

Wat kunt u doen?

Hierboven trof u verschillende foto’s van de Japanse Duizendknoop. U kunt ook een app gebruiken om de plant te herkennen. Bijvoorbeeld de app ObsIdentify.

Heeft u de Japanse duizendknoop gezien? Geef door via melding openbare ruimte of als uw gemeente dat heeft een meldpunt voor invasieve soorten. Soms is er al een digitale kaart waar u kunt zien of uw waarneming al gemeld is. Is dat zo dan hoeft u hem niet meer te melden. Geef altijd een duidelijke omschrijving van de plek waar hij groeit. Voeg eventueel een foto van de plek toe.

Samengevat:

 • Bovengronds afknippen en schaar reinigen
 • Wortels uitsteken en afvoeren in zak in grijze container, restafval dat verbrand wordt. Gereedschap en omgeving schoonmaken.
 • Blijf dit herhalen tot de plant uitput.
 • Buren waarschuwen en eventueel een wortelscherm plaatsen ter voorkoming  van schade op aangrenzende percelen.

Heeft u vragen over de Japanse duizendknoop?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Speurhond in actie tegen Japanse Duizendknoop

Japanse duizendknoop rukt op, ook in Leiden. Deze snelgroeiende exoot verdringt inheemse planten, beschadigt fundamenten en zorgt voor erosie van oevers. Er is volop onderzoek naar de effectiefste methode om de plant te bestrijden. In Polderpark Cronesteyn houden vrijwilligers van Stichting Groen Cronesteyn de exoot in toom.

Op dinsdag 18 oktober 2022 nodigt Groen Cronesteyn iedereen uit voor een bijzondere demonstratie over de bestrijding van Japanse duizendknoop. De experts van HOEK Kennis- en Innovatiecentrum, Lonneke Aarts en Julien Keijzer, vertellen over herkenning en bestrijding van de plant en over het voorkomen van verspreiding. Speurhond Bliss is een van de twee labradors die zijn getraind om de Japanse duizendknoop op te sporen.

DemonstratieLonneke met detectiehond Japanse duizendknoop

Op 18 oktober 2022 is Bliss in actie te zien. De demonstratie is van 16:00 tot 17:00 uur bij de Tuin van de Smid in Leiden. De experts delen hun kennis en het publiek kan vragen stellen. Diezelfde ochtend is Julien Keijzer ook te horen in een interview op Radio Weetlust, van 08:00 tot 09:00 op Sleutelstad.fm.

jdk en hond

Stichting Groen Cronesteyn organiseert de demonstratie in samenwerking met Leiden European City of Science 2022 en het HOEK Kennis- en Innovatiecentrum. Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden staat op www.leiden2022.nl/1810.

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel gewaardeerd. Spontane bezoekers zijn ook van harte welkom!

Een afspraak maken met één van de experts?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

Specialist Japanse duizendknoop

HOEK toont aan: zaden Japanse duizendknoop kiemen wel!

Het HOEK Kennis- en Innovatiecentrum heeft kiemproeven met zaden van Japanse duizendknoop uit Noord- en Zuid-Holland uitgevoerd. Lang werd aangenomen dat de zaden niet kiemkrachtig waren. Uit proeven blijkt dat de zaden wel degelijk ontkiemen. Dit is verontrustend voor de verspreiding van de plant.

Kiemproeven

De zaden zijn afkomstig van meerdere groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop. Na twee maanden koude behandeling en 8 dagen licht en warmte, ontkiemden de eerste zaden. Vooralsnog dacht men dat de planten zich alleen vermeerderen via wortelfragmenten of via hybride varianten met de Chinese bruidssluier. Nu blijkt dat niet zo te zijn. Vanzelfsprekend doet HOEK verdere proeven en onderzoek.

Japanse duizendknoop

Wat betekent dit voor beheer?

Het is belangrijk om de eventuele aanwezigheid van tweeslachtige planten vast te leggen bij het in kaart brengen van een groeiplaats. Tot voor kort werd aangenomen dat er in Nederland uitsluitend vrouwelijke exemplaren van Japanse duizendknoop voorkwamen. De vrouwelijke planten vormen wel meeldraden, maar deze zijn klein en steriel en steken niet buiten de kroonbladen uit. De tweeslachtige bloemen produceren fertiel pollen en vormen alleen bij kruisbestuiving kiemkrachtige zaden.

Dat betekent dat wanneer er eenmaal meerdere planten zijn, de zaden een gevaar gaan vormen. Het is essentieel om in het najaar, einde groeiseizoen, een extra controle uit te voeren op plekken waar Japanse duizendknoop groeit. Men moet extra alert zijn op het veilig verwijderen om verspreiding van de zaden te voorkomen. Plaats een ruime zak over de zaden, bind onderaan dicht en knip pas daarna de stengel af. Zo is de kans op verspreiding minimaal.

Wilt u meer weten over de risico’s van de Japanse duizendknoop? Maak dan een afspraak met Lonneke Klein-Aarts of Julien Keijzer voor een plan van aanpak voor inventarisatie, prioriteitenstelling, beheersen en/of bestrijden.

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Klein-Aarts,

Adviseur invasieve soorten

Primeur! Japanse duizendknoop detecteren met honden

HOEK heeft voor de aanpak van de Japanse duizendknoop hulp ingeschakeld: twee labradorhonden Bliss en Bruce. De honden zijn broer en zus, 2 jaar oud én getraind op ecologische detectie. Met de juiste training zijn de twee honden in staat om ondergrondse wortels en haarwortels van de Japanse duizendknoop te detecteren.
Japanse duizendknoop detecteren honden HOEK a

Wat is het voordeel van honden?

Lonneke traint hond

Het reukzintuig van een hond is 10.000 tot 100.000 keer beter dan het reukzintuig van de mens. Honden kunnen daarom kleine geursporen vinden. Daar is maandenlange intensieve training voor nodig. Dat trainen doen we vooral aan de hand van praktijksituaties, zoals Japanse duizendknoop advies trajecten, controleren van voormalige groeiplaatsen en terreinen waar HOEK zelf aannemer is. Ook met behulp van proefopstellingen en verleidingsgeuren is de detectie van de honden te verscherpen. Van tevoren weten we niet hoe groot de wortel is of hoe diep de wortel in de grond zit. Wel is het belangrijk de wortels op te sporen. De wortel van de Japanse duizendknoop heeft de meeste groeikracht en is daarom het meest gevaarlijk in de verspreiding van de invasieve soort.

Hoe werkt het opsporen van de Japanse duizendknoop met honden?

 

Japanse duizendknoop detecteren honden HOEK bBliss en Bruce halen plezier uit het detecteren van de ondergrondse wortels van de Japanse duizendknoop. Hebben ze iets opgespoord, dan is het voor hen feest! Door het opsporen van de wortels van de Japanse duizendknoop wordt het risico op verspreiding van deze invasieve soort kleiner. De honden pakken altijd de sterkste geur op in een bepaald gebied. Het is daarom niet effectief om de honden mee te nemen naar een volle groeiplaats. Als de zichtbare en gedetecteerde locaties behandeld zijn, kan je door gefaseerde nacontroles op sterk verspreide groeiplaatsen uiteindelijk alle actieve wortelresten opspeuren.

Wanneer kan HOEK de hulp van Bliss en Bruce goed gebruiken?

Japanse duizendknoop hond

HOEK kan de hulp van de twee teamleden goed gebruiken bij bijvoorbeeld het keuren van partijen grond, het controleren van werkterreinen, het inspecteren van kavels voor ontwikkeling en het voorkomen van verspreiding via materieel en GFT-stromen. Ook in de nazorg van gebieden kan HOEK de hulp van de twee labradors goed gebruiken. Op deze manier is te controleren of we de Japanse duizendknoop volledig verwijderd hebben. De zorgvuldigheid van het werk is hiermee beter te bewaken. Bovendien zijn de honden goed in te zetten bij de kennisdelingssessies met onze medewerkers. Het HOEK-team krijgt op deze wijze steeds meer zicht op de meest effectieve werkwijze en het voorkomen van verspreiding van de Japanse duizendknoop.

Waarom moeten we de verspreiding van de Japanse duizendknoop voorkomen?

SDG-15

De Japanse duizendknoop is een invasieve soort. Daar waar de Japanse duizendknoop gaat groeien, verdwijnen andere planten in de omgeving. Het is dan ook belangrijk voor de biodiversiteit en de leefbaarheid dat we verdere verspreiding tegengaan. De twee nieuwe teamleden van HOEK zijn daarin een goede aanvulling!

Japanse duizendknoop aanpakken

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Klein,

adviseur invasieve soorten

HOEK specialist Japanse duizendknoop, Julien Keijzer in gesprek met het AD.

Bron: https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeer-blijft-vechten-tegen-horrorplant-japanse-duizendknoop-zoekt-zwaktes-van-funderingen-op~a3fa0e9f/

Foto: Julien Keijzer omsingeld door een Japanse duizendknoop: ,,Net een egel die zijn stekels opzet.” © Fred Leeflang

—————————————————————————————————————————————

Zoetermeer blijft vechten tegen horrorplant: ‘Japanse duizendknoop zoekt zwaktes van funderingen op’

De Japanse duizendknoop werd bijna twee eeuwen geleden voor het eerst in Nederland gespot. Nu zorgt de plant van Amsterdam tot Zoetermeer voor grote problemen.

AD, Theo Paijmans 03-11-21, 18:19

De Japanse duizendknoop is als uit een nachtmerrie. Ga het lijstje maar af. Wortels die zo sterk zijn dat ze moeiteloos kabels vernielen en zich door rioleringen, wegdekken en funderingen persen. Wie de Japanse duizendknoop bovengronds verkeerd bestrijdt, zorgt er alleen maar voor dat de plant zich ondergronds nog sneller uitbreidt, als een egel die zijn stekels opzet.

Een van de manieren om hem om zeep te helpen, is door met een elektrische lans duizenden volts door de plant te jagen. ,,Als je de Japanse duizendknoop uitsteekt en je gooit hem rechtstreeks in de groene bak, komt de plant terecht in het composteringsproces van de gemeente, maar daarmee zijn de wortels nog niet dood. Als je met die compost de bestaande plantenvakken in de wijken voedt, maak je allemaal nieuwe groeiplaatsen aan”, legt Julien Keijzer uit. Hij werkt als specialist in de Japanse duizendknoop bij het bedrijf Hoek.

In die wortelstok­ken zit enorm veel groei­kracht

Wie hem heeft staan, komt dus niet snel van de plant af. En wie in een oud pand woont, heeft kans dat het groene gevaar op den duur de fundering van het huis uit elkaar perst. ,,In die wortelstokken zit enorm veel groeikracht. Hij zoekt de zwaktes van gevels en funderingen op. Als er ergens ook maar een gaatje zit, dan zoekt hij zich een weg naar binnen en drukt hij alles uit elkaar.”

Hoek onderhoudt het groen in de Zoetermeerse wijken Buytenwegh de Leyens en Meerzicht. Daar trof Keijzer dit jaar alleen al 78 plekken aan waar de Japanse duizendknoop welig tiert. Ter vergelijking: dat waren er vorig jaar nog 42. ,,Maar er zal zeker op meer plaatsen in Zoetermeer Japanse duizendknoop zitten, dat valt niet uit te sluiten.” Het aantal neemt dus toe, maar of het veel is, is maar hoe je het bekijkt, legt Keijzer uit. ,,We zijn ook actief in Amsterdam, dat heeft meer budget en een groter team om de plant onder de aandacht te brengen. Daar zijn nu tegen de tweeduizend groeiplaatsen in kaart gebracht.”

Probleemlocaties

Je zou verwachten dat waar Keijzer deze horrorplant tegenkomt, hij hem onvervaard met wortel en tak vernietigen wil, maar dat is dus niet zo. Sterker nog, het is lang niet altijd nodig. ,,Staat de plant ergens in de openbare ruimte en kan hij verder geen kwaad doen voor de directe omgeving, dan is de noodzaak om hem weg te halen minder. Maar heb je het over een groeiplek waar de plant al vijftien tot dertig jaar woekert, dan is het wel een probleem.”

En er zijn ook plekken in de twee Zoetermeerse wijken waar Keijzer wel spreekt van ‘probleemlocaties’: ,,Het Godfried Bomanspad, de kruising Hamletschouw en Aidaschouw, Anna Blamanhove en Pinkwerf. Hierbij is de kans op ecologische en economische schade plus verspreiding zeker aanwezig.”

Hij vreet zich helemaal in de bestaande kabelstruc­tuur.

Niks doen is in elk geval geen optie, vindt Keijzer. ,,We deden vorige maand nog een project in Amsterdam, stukken riolering moesten vervangen worden en datakabels opnieuw gelegd. Hij vreet zich helemaal in de bestaande kabelstructuur. Het is een plant die veel kan hebben. De Japanse duizendknoop is heel resistent en de overige vegetatie op bijna alle vlakken de baas.” Is het dweilen met de kraan open? Wie trekt aan het langste eind, die horrorplant of de mens? ,,Uiteindelijk gaan wij winnen, maar dan moet je wel de juiste dingen doen.”

Vragen over het aanpakken van de Japanse duizendknoop?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

Specialist Japanse duizendknoop

Welke oplossing vind jij vandaag in de natuur?

“Vandaag is het de internationale dag voor de biodiversiteit. En vieren wij de schoonheid en het vernuft dat de natuur ons aanreikt. Hoe voelt het wanneer je aan het einde van de dag kan zeggen: Ik heb een steen bewogen. Van één steentje dat gaat rollen totdat een lawine in beweging komt. Ik ben trots als wij samen iedere dag een stapje verder komen.

Voor mij is elke dag zo een dag. Ik heb namelijk het geluk iedere dag met biodiversiteit bezig te kunnen zijn. Bij HOEK werk ik binnen een team aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Misschien denk je bij bestrijding: Word je daar vrolijk van? Ja zeker!

 1. Omdat een soort soms dominant is en alle ruimte opeist ten koste van de voedingsbron van andere planten, insecten en dieren. In biodiversiteit is geen ruimte voor dominantie; wél voor alles wat leeft. Zo werken we iedere dag aan ruimte voor die andere soorten, binnen HOEK en samen met onze partners.
 2. Sinds maart heb ik hele mooie inspirerende gesprekken gevoerd met collega’s intern, en met onze partners als Griffioen, Heem, JUBHolland, WUR, RANOX, NatuurPro en gemeente Amsterdam over wat biodiversiteit voor hen betekent. De puzzelstukjes die dat oplevert, kan HOEK verbinden tot een totaalplaatje.
 3. Wij zoeken naar oplossingen met een duurzame toekomst. Het verduurzamen van processen, spelen met de elementen die we op een locatie tegenkomen, de dieren, de zon en het water. Benieuwd hoe wij die gaan inzetten? Blijf HOEK volgen; er komen uitdagende projecten aan!

En, welke steen breng jij vandaag in beweging?”kruidenkaart bonte berm

 

Ik hoor het graag, hartelijke groeten Lonneke

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Klein,

Adviseur natuurontwikkeling

 

Aanpak Japanse duizendknoop

In gesprek met Julien Keijzer, specialist Japanse duizendknoop bij HOEK.

Hoe kwam jij in aanraking met de Japanse duizendknoop?

Vanuit HOEK werd mij gevraagd om een verdiepend onderzoek te doen naar de Japanse duizendknoop. Tot dat moment een voor mij redelijk onbekend soort. Vanuit Engeland was er wat wetenschappelijk onderzoek bekend en in Nederland kwam het soort steeds meer (negatief) in het nieuws.
Ik heb een breed onderzoek opgezet, vragen als: Wat speelt er? Waar speelt het? Wat zegt de literatuur, en veel Engelse artikelen gelezen. Centraal stond de vraag: hoe groot is het probleem van de Japanse duizendknoop in Nederland? En heb 25 gemeenten benaderd over wat hun advies is over het omgaan met de Japanse duizendknoop in een tuin van een inwoner. De reacties waren zeer divers, van het direct instellen van een protocol tot ‘gooi maar in de biobak’.

Exoot

Ter illustratie, de Japanse duizendknoop is een invasieve exoot, een soort die zich buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied (Japan) heeft gevestigd en een bedreiging vormt voor inheemse soorten. Het woekerende ondergrondse, soms meterslange, wortelstelsel bevat reservestoffen, waardoor de Japanse duizendknoop telkens opnieuw vanuit de wortelstokken uitgroeit. Een klein stukje wortel of stengel kan een volwaardige, metershoge plant worden. De plant brengt niet alleen schade toe aan ecologisch gebied. Afhankelijk van de locatie kan deze schade toebrengen aan kabels, leidingen, gebouwen, wegen en dijklichamen.
Uit testen is gebleken dat bij afdekken van de plant, zonder licht en lucht, de plant na zes jaar nog steeds weet te overleven. De groeikracht is enorm.
De Japanse duizendknoop vormt in heel Europa een probleem. Gek genoeg staat het soort niet op de lijst van verboden soorten. Gevolg is dat het probleem dusdanig groot is dat de kosten niet inzichtelijk te maken zijn. Een vereiste om op de lijst te komen. Er is (nog) geen regelgeving en de Japanse duizendknoop ziet men soms zelfs terug in tuincentra en in boeketten. De kennis verspreiden over de uitwerking van de Japanse duizendknoop is cruciaal.
Je ziet dat de herkenning van het soort steeds beter gaat. Afgelopen week is er een landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten gelanceerd. Via dit netwerk kunnen terreinbeheerders alle beschikbare bestrijdings- en beheermethoden vinden. Ook heb ik meegewerkt aan het opstellen van het landelijk protocol: https://subsites.wur.nl/web/nl/invasieve-exoten.html

Wat is de beste aanpak?

Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende methoden onderzocht. Het bestrijden van de Japanse duizendknoop houdt vele beleidsmakers bezig en is een complex verhaal. Op basis van ervaringen, proeven, kennisdeling en expertise zoeken we naar de beste manier van bestrijden. Elke situatie heeft een verscheidenheid aan kenmerken, budget en vraagt om een locatie specifieke aanpak.

" Wij geloven niet in een aanpak die gedreven is vanuit een machine die je gekocht hebt. De specifieke situatie van de locatie bepaalt de methode, niet hetgeen wat in je schuur staat. "

- Julien Keijzer -

Je ziet overigens dat vooral combinaties van methoden op dit moment goed werken.

Voorbeeld:
Door met een wortelriek aan de slag te gaan, haal je ongeveer 90% van het wortelpakket van de Japanse duizendknoop weg. Dit is het gedeelte met de meeste groeikracht. Door de riek op een kraan te monteren, zeef je als het ware de wortels eruit en blijft de grond op dezelfde plek (zie onderstaande video). Zo voorkom je extra transportstromen door af- en aanvoer van grond. Tijdens dat proces halen we handmatig de overgebleven resten, die bijvoorbeeld tussen de riek door vallen, weg. Een week of drie na deze behandeling vindt er nulmeting plaats en monitoren we de plek. Ongeveer twee weken daarna, vindt er nogmaals een behandeling plaats door het handmatig uittrekken van de uitlopers die zijn opgekomen. Vaak werken we hierin samen met SW-bedrijven, een nuttige combinatie om ook aan onze SROI doelen invulling te geven.

 

Daarna zaaien we een inheems kruidenmengsel in. We gebruiken kruiden die snel ontkiemen. Door deze kruiden hebben de resten van de Japanse duizendknoop moeite om hierdoorheen te komen. Ze willen immers naar het licht groeien. Dit kost de overgebleven wortels van de Japanse duizendknoop veel meer energie om te groeien, op deze manier putten we de wortelresten uit, net zo lang tot er niets meer overblijft.
De problemen die de Japanse duizendknoop met zich meebrengt zijn niet van de een op andere dag opgelost. Deze exoot vraagt niet alleen aandacht tijdens de bestrijdingsmethode. Zo is ‘schoon werken’ essentieel, waardoor we voorkomen dat deze exoot zich door mens of machine verder verspreidt. Met name het monitoren en nabehandelen van de locatie zijn essentieel voor de slagingskansen. Op dit moment werken we op diverse plekken in Amsterdam, hier heb je te maken met veel randvoorwaarden als vergunningen, verkeersafzettingen, transportbewegingen en de dynamiek van een stedelijke omgeving. Ook deze randvoorwaarden zorgen voor een uitdagende locatiespecifieke aanpak.

Hoe vergaar je de specialistische kennis en blijf je up-to-date?

Ik werk samen met een netwerk van andere bedrijven zoals Ranox en ProBos. Met elkaar delen we kennis en bespreken we de methoden en monitoring. Ik bevind mij zo dicht bij de bron. Ook voor het landelijk protocol heb ik zitting genomen in het testpanel om mijn kennis te kunnen delen. Vooral de uitvoering van de plannen van aanpak in de praktijk leveren mij veel kennis en input op.

Ik vind het interessant om verder te specialiseren in dit ontwerp. Het is een groot probleem in de openbare ruimte, er zijn veel partijen en belangen en de durf om te pionieren past bij mij als persoon. Ik blijf monitoren, signaleren, en leren, om iedere keer weer de op dat moment beste aanpak aan mijn opdrachtgever te presenteren en uit te voeren. Samen optrekken is hierin essentieel.

Ook de Japanse duizendknoop in uw omgeving aanpakken?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

Specialist Japanse duizendknoop