Japanse duizendknoop

Invasieve exoot veroorzaakt veel schade op ecologisch gebied en aan kabels, leidingen, gebouwen en meer.

Bestrijding Japanse duizendknoop vraagt om maatwerkaanpak.

probleem Japanse duizendknoopDe Japanse duizendknoop is een invasieve exoot, een soort die zich buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied (Japan) heeft gevestigd en een bedreiging vormt voor inheemse soorten. HOEK gebruikt zelf vaker de term invasieve Aziatische duizendknoop (ADK). Het overgrote deel van de groeiplaatsen is inmiddels een mengvorm van soorten.

Het woekerende ondergrondse, soms meterslange, wortelstelsel bevat reservestoffen, waardoor de Japanse duizendknoop telkens opnieuw vanuit de wortelstokken uitgroeit.

Een klein stukje wortel of stengel kan een volwaardige, metershoge plant worden. De plant brengt niet alleen schade toe op ecologisch gebied. Afhankelijk van de locatie kan deze schade toebrengen aan kabels, leidingen, gebouwen, wegen en dijklichamen. Uit testen is gebleken dat bij afdekken van de plant, zonder licht en lucht, de plant na zes jaar nog steeds weet te overleven. De groeikracht is enorm.

" Wij geloven niet in een aanpak die gedreven is vanuit een machine die je gekocht hebt. De specifieke situatie van de locatie bepaalt de methode, niet hetgeen wat in je schuur staat. "

- Julien Keijzer -

Oplossing

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop houdt vele beleidsmakers bezig en is een complex verhaal. Op basis van ervaringen, proeven, kennisdeling en expertise zoeken we naar de beste manier van bestrijden. Elke situatie heeft een verscheidenheid aan randvoorwaarden zoals tijd, derde partijen, beschermde natuur, budget en vraagt om een locatie specifieke aanpak. Vaak biedt een combinatie van methoden een meerwaarde voor biodiversiteit en een lagere CO₂ uitstoot.

" Samen optrekken is essentieel "

- Julien Keijzer -

De problemen die de Japanse duizendknoop met zich meebrengt zijn niet van de één op andere dag opgelost. Deze exoot vraagt niet alleen aandacht tijdens de bestrijdingsmethode. Zo is ‘schoon werken’ essentieel, waardoor we voorkomen dat deze exoot zich door mens of machine verder verspreidt.  Zo zetten we detectiehonden Bruce en Bliss in om bijvoorbeeld gebruikte machines en materialen te controleren op resten. Met name het monitoren op resterende levensvatbare wortels en nabehandelen van de locatie zijn essentieel voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Hoe vergaar je specialistische kennis?

Kennisplatform Sieboldius

HOEK werkt samen met een netwerk van andere bedrijven zoals Ranox en ProBos. Met elkaar delen we kennis en bespreken we de methoden en monitoring. Ook de uitvoering van de plannen van aanpak in de praktijk leveren mij veel kennis en input op, aldus Julien.

Recent hebben we het Sieboldius-platform opgericht. De beheersing en bestrijding van de Japanse Duizendknoop vraagt om diepgaande kennis en een aanpak op maat. Daarom werkt HOEK samen met andere specialisten op het gebied van invasieve exoten. Dat doen we in het Sieboldius-platform.

Binnen het Sieboldius-platform wisselen we kennis en ervaringen uit. Ook slaan we de handen ineen om nieuwe bestrijdingsmethoden te ontwikkelen en bestaande, bewezen methoden verder te verbeteren. Met verschillende beproefde beheersings- en bestrijdingsmethodes kunnen we provincies, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en terreinbeherende organisaties effectief ondersteunen bij de aanpak van de Japanse duizendknoop.

Japanse duizendknoop aanpakken?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

Specialist Japanse duizendknoop