Instellingen

Groen is gezond en heeft een heilzaam effect op mensen. Een natuurlijke omgeving draagt bij aan de vitaliteit en biedt kinderen avontuur en uitdagingen. Spelen in de natuur ontwikkelt de cognitieve, lichamelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Het verlegt hun grenzen en stimuleert hun fantasie. Op latere leeftijd nodigt een groene buitenruimte uit tot bewegen en frisse lucht opsnuiven.

HOEK krijgt geregeld de vraag vanuit zorginstellingen of scholen om mee te werken aan een gezonde leefomgeving voor bewoners of kinderen. We denken mee over het doel van de omgeving. Is die bedoeld voor passieve recreatie als kijktuin of moet die activiteit stimuleren als gebruikstuin of speelterrein? Het heilzame effect van groen is bekend. Het mooie is dat je de buitenruimte met die kennis niet louter maakt tot een geschikte plek om te vertoeven, maar kunt maken tot integraal onderdeel van therapie.

" Hulp bij stress door inzet van de natuur "

- Upp bedrijven - project Vitura -

Groene schoolpleinen

De positieve effecten van groen vind je ook terug op schoolpleinen. Kinderen voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan een school met een ‘grijs’ plein. We installeren natuurlijke speeltoestellen en integreren die in de natuurlijke omgeving. Veiligheid staat hierbij altijd voorop. We laten de veiligheid van een ontwerp testen, maar kiezen waar mogelijk voor natuurlijke middelen om aan de veiligheid bij te dragen. Als de natuurlijke bodem dus een goede valdemping is, kiezen we daarvoor.

Duurzame toekomst

Groen is belangrijk voor jong én oud, voor nu en de generaties na ons. Oog voor een groene en duurzame toekomst is daarom integraal onderdeel van onze missie. Dat zie je terug in onze projecten.

Wilt u meer informatie?