Heem

Heem betekent letterlijk besloten boerenerf. Daarnaast heeft het de betekenis van directe omgeving en inheems. De naam Heem weerspiegelt de activiteiten: het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen.

 

Natuurlijke vegetaties

Het doel van Heem is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. De daarvoor benodigde inheemse zaden vermeerderen zij onder strikte condities op hun eigen kwekerij. Het draait om unieke kennis en ervaring. Samen met natuurtechnisch adviseur Gert-Jan Koopman (Heem) begeleiden we projecten en geven we garantie op het eindbeeld.

 

Vreugde hebben in het observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur.

- Gert-Jan Koopman naar A. Einstein -

Partner

HOEK is al jaren partner van Heem en beide partijen staan voor biodiversiteit. Biodiversiteit gaat over de verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald gebied. Het is een belangrijke graadmeter voor milieuomstandigheden. Een omgeving met een grote biodiversiteit geeft een hoge belevingswaarde en is dus niet alleen van belang voor flora en fauna.

Samen met Heem werken we aan het verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door toepassing van zogenaamde doelvegetaties. Dit zijn vegetaties die bewust worden aangebracht om bepaalde soorten vlinders, vogels, zoogdieren of amfibieën te trekken die hiervan afhankelijk zijn.

De Bonte Berm

Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept De Bonte Berm ontwikkeld. Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels van HEEM gebundeld met een op maat samengesteld bloembollenmengsel van JUB Holland. (voorheen bloembollenbedrijf Jac. Uittenbogaard & Zonen) Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een grotere biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoen beleving versterkt. Lees meer

 

 

Samenwerken met Heem en Hoek?