Veldonderzoek detectiehond invasieve soorten

Jaarrond kwalitatief goed veldonderzoek op invasieve Aziatische duizendknopen met ecologische detectiehonden.

Jaarrond kunnen controleren of een invasieve soort aanwezig is op uw terrein geeft rust.

Wie wil dat nou niet?

Veldwerkers onderzoeken de aanwezige vegetatie in de periode dat planten actief bovengronds aanwezig zijn. Doorgaans met uitzondering van stinsen flora tussen mei en september. Honden ruiken 10.000 tot 100.000 keer beter dan een mens en zijn daardoor in staat ook niet zichtbare plantdelen zoals wortels jaarrond waar te nemen. En laten wortels nou net de hoofdverspreidingsbron van deze invasieve soorten zijn.

Een veldonderzoek bij grondoverdracht voorkomt de spreekwoordelijke kat in de zak tijdens de periode van winterrust. Er wordt gecontroleerd of er enkele wortels met opgebrachte grond zijn meegekomen of eerdere bestrijdingsmaatregelen niet met volledig succes zijn uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

Omdat schade aan infrastructuur tot in de miljoenen kan lopen is het inzetten van een detectiehond een goede investering. Ook voor de toekomst van uw bedrijf vanwege wettelijke aansprakelijkheid bij het handelen in of vervoeren van, met Japanse duizendknoop besmette, grond. Of u nu een projectontwikkelaar, wegenbouwer, transporteur of gemeenteambtenaar bent.

Controleren en isoleren

Aan het gedrag van de hond ziet een begeleider al snel of de hond de geur waarneemt. Met de juiste begeleiding kan de hond dichter naar de geurbron toewerken. Dat betekent dat er een gericht vak bestreden of gemonitord kan worden zonder dat men jaarlijks hectares moet controleren. Mits het gebied vanaf het controlemoment duidelijk wordt uitgesloten van verdere verspreiding. Daarvoor bent u bij HOEK aan het juiste adres.

Wij beschikken over professionele inmeetapparatuur zodat locaties als digitaal kaartmateriaal kunnen worden vastgelegd. We beschikken over kennis over de juiste bufferzone en fysieke markering en bebording ter plaatse. Wij kunnen één of meerdere honden inzetten. Zij kunnen dan voortdurend gewisseld worden zodra wij verschijnselen van vermoeidheid zien.

Gevonden, wat nu?

Samen kunnen wij aan de hand van kennis van het gebied, bodem, overige vegetatie, obstakels en beschikbare tijd voor u een Plan van Aanpak opstellen. Met een duidelijk adviesrapport van het Kennis- en Innovatiecentrum van HOEK krijgt u grip op de situatie en perspectief op een gecontroleerde aanpak, onafhankelijk of dat nu gericht is op beheersen of bestrijden van de soort. U kunt het bespreken met buren, overheden, aannemers op het terrein of gebruiken bij het aantonen van juridische aansprakelijkheid richting derden.

FAQ

Tot aan 2 meter ondergronds maar dat is afhankelijk van het type ondergrond. Grond of zand met grove structuur en vocht laat makkelijker geur door. Klei vormt door vlakke deeltjes een dichte plaat, vandaar dat daar ook vaak plassen op blijven staan. Ook kan natte bodem die een lange droge periode een harde bovenlaag vormen.  Een dergelijke laag vormt een afsluitende laag. Bij openingen zoals scheuren in de klei of recente graafwerkzaamheden komt makkelijker lucht vrij.

#graafwerkzaamheden #ontgravingsdiepte

Het is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur, luchtvochtigheid, bodemsoort en terreintype. Detecteren op geur is een hele intensieve activiteit, vergelijkbaar met sprinten. De hond moet dan even drinken en rusten. Dat varieert tussen 40 minuten en anderhalf uur. Bij grote projecten werken we daarom met meerdere honden. Terwijl de ene hond rust kan de andere aan het werk.

#buitentemperatuur #detecteren #bodemsoort

Door na behandeling van de locatie te controleren of een locatie vrij van actieve worteldelen is. Als er delen onbehandeld zijn gebleven onder objecten en bomen zal er een tweede fase behandeling en monitoring moeten plaatsvinden. Dat kan een visuele inspectie tijdens het groeiseizoen of een her-controle met de honden.

#tweede fase behandeling #monitoring #groeiseizoen #hercontrole

De hond loopt over de bodem van het ontgraven vak en we controleren de randen. Ook controleren we ongewenste besmetting in de omgeving waar gewerkt is.

Het moment van opname kun je de gebieden vaststellen waar Japanse of een andere invasieve Aziatische duizendknoop actief is. De hond ruikt de sterkste geurbron. Als er bijvoorbeeld ook een wortel naast zit 50 cm verderop meldt de hond waar de geur het sterkst is.  Ervaring van de begeleider in interpretatie van de geurmeldingen, naar terreintype en de omvang van de ondergrondse wortelbesmetting helpt een zo goed mogelijke interpretatie van wat wij niet kunnen zien aan te geven.

#interpretatie #geurmelding

Wereldwijd komen er meer dan 1200 duizendknoopsoorten voor. Zelfs soorten met zeer sterke genetische verwantschap maar niet invasief zijn zal de hond niet op melden. Dit zijn zelfs soorten die met basis e-DNA testen lastig uit elkaar te halen zijn.

#verwantschap #e-DNA

De gezondheid en welzijn van de honden staat bij ons voorop. Daarom nemen wij als regels als de grond te vervuild is voor mensen is hij dat algemeen ook voor de honden. Honden ruiken niet alleen geur maar proeven ook van het oppervlaktewater. Als de opdrachtgever weet dat dat vervuild is is hij/zij verplicht dat te vermelden.

#gezondheid #welzijn

De hond kunnen dan voortdurend gewisseld worden zodra wij verschijnselen van vermoeidheid zien en iedere keer naar een rustpauze weer gaan zoeken. Bij grotere terreinen die anders niet op één dag afgehandeld kunnen worden bevorderd dat de efficiëntie.  Ook midden in zomer als het warm is zullen we eerder voor deze optie kiezen.

Als de groeiplaats nog klein is zijn de kosten om de groeiplaats te behandelen laag. Soms kun je zelfs gewoon een klein worteltje meenemen of aanwijzen waar een stukje grond met wortel op bijvoorbeeld het materieel is achter gebleven zoals in een bak van een kraan of aan de wielen. Het gaat dus niet alleen om kosten op het eigen terrein maar ook om verspreiding richten andere terreinen. Als een groeiplaats gaat uitgroeien nemen zowel de kosten als de omvang van de groeiplaats en daarmee gerelateerde impact toe.

De meest gevonden Japanse duizendknopen waren directe genetische afstammelingen van een plant door Von Siebold ooit meegenomen tijdens zijn reizen naar Japan.  Deze plant kent een mannelijke en vrouwelijke vorm die beide nodig zijn voor het vormen van vruchtbaar zaad. Die waren er lange tijd niet. De grote vermeerdering heeft in het verleden dus alleen via worteldelen plaatsgevonden. Inmiddels heeft er bestuiving via genetisch verwante soorten plaatsgevonden tussen een mannelijke bloem van de ene soort en een vrouwelijke bloem van de andere en vindt er op locaties als zaadzetting van kiemkrachtig zaad plaats.  Bij de Basterd duizendknoop zit dat al in de naam. Voor onderlinge herkenning kunt u op deze pagina terecht.

#hybride #hybridiseren #bestuiving #genetisch verwant

Nee, de duizendknopen familie komt wereldwijd voor met soorten die inheems zijn en passen in het lokale ecosysteem. Daar waar planten succesvol hybridiseren kan ook tolerantie voor omstandigheden waarin de plant voorheen niet succesvol groeide kunnen worden toegevoegd. Daarom is de aanpak van invasieve exoten wel belangrijk omdat het probleem alleen maar groter wordt.

#plantenfamilie #hoger taxon #genera #genetisch #geslacht

De detectiehonden zijn getraind op alle invasieve Aziatische duizendknopen genoemd op de Unielijst van invasieve exoten van de overheid en de hybridevormen die tussen deze planten zijn ontstaan met tevens een invasief karakter. Momenteel is dat Fallopia Japonica, Japanse duizendknoop, Afghaanse duizendknoop, Persicaria wallichi ook wel Koeningia polystachya of Polygonum polystachyum genoemd, Sachalinse duizendknoop, Fallopia sachalinensis en Boheemse of basterd duizendknoop, Fallopia x bohemica. De gestekelde duizendknoop staat ook op de Unielijst maar komt niet in Nederland voor dus die is in de trainingen buiten beschouwing gelaten.

#Japanse duizendknoop #Afghaanse duizendknoop #Sachalinse duizendknoop #Boheemse duizendknoop #unielijst #invasief

 

Een veldonderzoek en rapportage inplannen?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Adviseur natuurontwikkeling en invasieve soorten

#veldonderzoek #wortels #invasieveaziatischeduizendknopen #boheemseduizendknoop #sachalinseduizendknoop #afghaanseduizendknoop
Partners: Ranox, Sieboldius