Sieboldius

Sieboldius-platform

De beheersing en bestrijding van de Japanse Duizendknoop vraagt om diepgaande kennis en een aanpak op maat. Daarom werkt HOEK samen met andere specialisten op het gebied van invasieve exoten. Dat doen we in het Sieboldius-platform.

Binnen het Sieboldius-platform wisselen we kennis en ervaringen uit. Ook slaan we de handen ineen om nieuwe bestrijdingsmethoden te ontwikkelen en bestaande, bewezen methoden verder te verbeteren. Met 67 beproefde beheersings- en bestrijdingsmethodes kunnen we provincies, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en terreinbeherende organisaties effectief ondersteunen bij de aanpak van de Japanse duizendknoop.

Maatwerk op de vierkante meter bij de bestrijding van de duizendknop

Het Sieboldius-platform is vernoemd naar de Duitse onderzoeker Philip Frans Balthasar von Siebold. Hij bracht aan het begin van de 19e eeuw de Japanse duizendknoop naar Europa.

De plant werd ook in Nederland veel verkocht als tuinplant. Daarnaast werd de Japanse duizendknoop gebruikt om veevoer van te maken. Inmiddels weten we dat de plant helaas ook schaduwkanten heeft.

De Japanse duizendknoop verdringt namelijk inheemse soorten. Met haar krachtige wortels en hoge groeisnelheid veroorzaakt de plant bovendien veel schade aan gebouwen en wegen. Daarom binden een groot aantal gemeenten de strijd aan met deze invasieve exoot.

HOEK hanteert net als de andere Sieboldius-partners een aanpak op maat bij de beheersing en bestrijding van de Japanse duizendknoop. Een aanvraag start dan ook bij het Kennis- en Innovatiecentrum van HOEK.

Aan de basis van die aanpak staat een analyse van de standplaats van de plant. Daarbij kijken we onder meer naar de verspreiding van de exoot, de bereikbaarheid van de locatie en de aanwezigheid van kabels, leidingen, bomen en andere obstakels.

Ook wegen we mee wat de impact van een bestrijdingsmethode is op de omgeving en met welke methode we hinder zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Natuurlijk speelt ook de kosteneffectiviteit en duurzaamheid van een methode een rol in onze analyse. Zo komen we per locatie tot de meeste efficiënte en effectieve aanpak van de Japanse duizendknoop.

Kunnen we met u meedenken over de aanpak van de duizendknoop?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

specialist Japanse duizendknoop