Groene daken

Groene daken en gevelgroen dragen bij aan het milieu, aan een gezonde leefomgeving en hebben grote esthetische waarde.

HOEK realiseert voor iedere situatie dak- en gevelbegroening. Daarbij verwerken we uw wensen en passen we het project aan op technische randvoorwaarden en geldende ISO- en wetgevingsnormen. Denk eens aan de vele innovatieve mogelijkheden: Start bijvoorbeeld met een sedumdak, en denk eens aan een daktuin bovenop de parkeergarage, al dan niet met waterloop, een park met bomen of een complete kantoordaktuin met een natuurlijk groen uitzicht.

Zeker bij grootschalige nieuwbouwprojecten zoekt HOEK de samenwerking op met diverse (bouw)partijen om zo in bouwteam verband vanaf het begin met elkaar op te trekken. Op deze manier schakelen we snel, werken we procesmatig, is het technisch gelijk in orde en realiseren we in teamverband het project volgens plan.

Werk voorbereiding en uitvoering van HOEK, klasse!

- Buro Sant en Co -

Voordelen en aandachtspunten:

 • isolerende werking en terugdringen van energiekosten
 • opvang van fijnstof en geleidelijke afvoer van regenwater. Infiltratiekratten vormen hiervoor vaak de basis.
 • positief effect op gezondheid. Beter leven met groen!
 • woon- en werkplezier voor bewoners en werknemers
 • mogelijkheden tot participatie van de bewoners bij het onderhoud. Vanzelfsprekend kan HOEK het onderhoud ook geheel voor u uitvoeren.
 • voorkomen van hittestress vooral in stedelijk gebied

Aandachtspunten

 • de constructie van het dak moet het groene dak wel kunnen dragen. Hetzelfde geldt voor de constructie van de gevel.
 • lekkage moet altijd voorkomen worden. HOEK voert hiervoor een watertest uit vóór de aanleg van de daktuin start.
 • logischerwijs zijn er aan een daktuin meer kosten verbonden dan aan een standaard dak zonder groen. HOEK gaat hierover graag in gesprek.

Inspiratie en voorbeelden

 • daktuin Overhoeks
  Daktuin blok B, Overhoeks Amsterdam

Hulp bij subsidie

De overheid stimuleert de duurzame inrichting van de leefomgeving. Veel gemeenten ondersteunen het terugbrengen van groen en verstrekken subsidies voor de aanleg van daktuinen, groene daken en groene gevels. Informeer bij de gemeente welke mogelijkheden er zijn.

Graag helpen we u verder met een advies op maat

Neem vrijblijvend contact op met René Bakker,

Verkoop manager