Ontwerp

HOEK helpt je met vakkundig advies aan het ideale ontwerp voor je tuin, buitenruimte of andere groene plek.

Samen brengen we je wensen, ideeën en doelen in kaart en kijken we naar de beschikbare (financiële) middelen om je wensen te verwezenlijken. Daadwerkelijk luisteren is hierin essentieel. We laten jou aan het woord en stellen vragen om precies te kunnen achterhalen wat je wilt.

Uniek

Iedere buitenruimte is uniek. Aan de hand van jouw verhaal maken we een ontwerpschets of juist een compleet plan met een uitwerking van materialen en beplanting. We maken aan de hand van je investeringsruimte een overzichtelijke offerte, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Bewuste keuze

Met elkaar kunnen we een bewuste keuze maken voor de leefomgeving. Met een keuze voor materialen uit de eigen regio kunnen we bijvoorbeeld veel winst behalen, voor het milieu en je portemonnee. Denk aan het gebruik van FSC-hout, milieuvriendelijke grondstoffen, organische meststoffen en het hergebruik van bestaande materialen, de opvang van regenwater of een sedumdak. Daarnaast kunnen we de biodiversiteit in je leefomgeving vergroten door de aanplant van specifieke beplanting die vogels en vlinders aantrekt. Ook draagt toepassing van inheemse beplanting met het EKO-keurmerk bij aan een vitale omgeving. Bij de aanleg denken we bovendien al na over eventuele demontage in de toekomst, zodat we geen onnodig afval creëren.

In gesprek over uw toekomstige ontwerp?