Woningbouw

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Steeds meer mensen zien het belang in van een groene leefomgeving.

HOEK helpt bij de realisatie van aantrekkelijke en gezonde groene ruimtes bij woningen en wooncomplexen. Samen met betrokken partijen, waaronder de bewoners zelf, brengen we de wensen en doelen in kaart en werken die uit tot praktische ontwerpen.

Groene buitenruimte

Van ontwerpfase en aanleg tot onderhoud neemt HOEK het werk in de groene buitenruimte uit handen. We gaan hierbij integraal te werk. Dat betekent dat we de betrokken partijen tijdens het werk via een vaste contactpersoon op te hoogte houden, maar ook dat we werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en logisch inplannen. Dat spaart kosten en draagt bij aan een hogere kwaliteit van de leefomgeving. In onze werkploeg werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee, zodat we ook op die wijze een bijdrage aan de gemeenschap leveren.

Duurzame toekomst

Door toepassing van innovatieve duurzame ontwikkelingen kunnen we verder het milieu laten profiteren en kostenbesparingen realiseren. Door toepassing van het GreentoColour®-concept vergroten we bovendien de biodiversiteit en het plezier dat bewoners aan de leefomgeving beleven.

Een groene buitenruimte?