Privacystatement

Graag leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

HOEK voert een privacy-beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens. Het beleid is erop gericht om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. HOEK draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te garanderen.

Welke persoonsgegevens verzamelt HOEK en waarom is dat nodig?

HOEK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Wettelijke verplichtingen
Een groot deel van onze verwerkingen zijn wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze personeelsadministratie, loonverwerking, belastingplicht en ziekteverzuimregistratie te voldoen.
2. Nieuwsbrieven en e-mail
U kunt zich bij ons aanmelden voor de HOEK nieuwsbrief, vaak gepersonaliseerd. Wanneer u geen nieuwsbrieven van ons meer wil ontvangen, dan kunt u zich onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven.
3. Privacy Waarborg
Om de mogelijke audits en kwaliteitsonderzoeken te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via leukebaan@hoekgroen.nl
• Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen u desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
• Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
• Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten verwijderen.
• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt bezwaar indienen.

Daarnaast kunt u ook:
• Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mail. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

HOEK bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement).

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van enkele van onze diensten kunnen wij dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een accountant, een i-Cloud omgeving en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van HOEK.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Functionaris Gegevensbescherming

HOEK heeft geen Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de wet AVG, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via leukebaan@hoekgroen.nl.

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op