Openbare ruimte

Een goed onderhouden openbare ruimte begint met een onderbouwd plan. HOEK is bij uitstek het adres voor planvorming en de aanleg en het onderhoud van groen, speelgelegenheden en bestrating in nieuwe en bestaande wijken.

Wij stellen onszelf als doel de kwaliteit van de leefomgeving in wijken te vergroten. Dat doen we door integraal onderhoud, waarbij we werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en altijd in een logische volgorde inplannen. Na het maaien en afruimen van bermen vegen we bijvoorbeeld de goten en in het onderhoud van plantvakken nemen we ook onkruid op de verharde ondergrond mee.

" In de jarenlange samenwerking met André Hoek en zijn team hebben wij HOEK leren kennen als een betrouwbare partner die actief met ons meedenkt, altijd open staat voor innovaties en gezamenlijk investeert in een duurzaam beheer van de openbare leefomgeving. "

- Stefan Woltering, manager openbare ruimte Meerlanden -

Daarnaast kunnen we onderhoud verrichten op basis van beeldbestek. Dat betekent dat onze onderhoudsmedewerkers volgens een vooraf bepaald kwaliteitsbeeld en aan de hand van gestelde criteria per locatie bepalen welke werkzaamheden worden verricht. Met name gemeenten kiezen graag voor deze vorm van onderhoud.

Kleurrijke vaste planten

Vaste planten zijn de afgelopen decennia grotendeels verdwenen uit de openbare ruimte. Dat is met name een gevolg van de zeer hoge onderhoudskosten. HOEK wil vaste planten in het openbare groen terugbrengen. Dat doen we volgens het GreentoColour® concept. In het kort gaat het hierom: vaste planten aanplanten en zo snel mogelijk dicht laten groeien. Het voordeel is dat met het gebruik van de juiste planten en een jaarlijkse onderhoudsbeurt de onderhoudskosten spectaculair laag zijn. Op die manier worden vaste planten een duurzame oplossing. De kosten zijn laag, terwijl de bloeiende vegetatie bijen en vlinders aantrekt. Dat zorgt er weer voor dat bewoners extra plezier aan het groen beleven.

minder

Onderhoudskosten

meer

kleur

meer

biodiversiteit

Onkruidvrije bestrating

Beheer van onkruid op verhardingen, doen we niet meer op chemische wijze maar we zijn op zoek naar duurzame alternatieven. Positief voor de kwaliteit van het drinkwater, onze gezondheid, de flora en fauna. Voor HOEK een stimulans om dit op innovatieve wijze aan te pakken. Er zijn diverse typen maatregelen en bijbehorende machines om onkruid op verhardingen aan te pakken. Laat u informeren!


Meer groen in de openbare ruimte?