Natuurlijk spelen

Een groene omgeving bevordert de gezondheid. Spelen in de natuur ontwikkelt kinderen op cognitief, lichamelijk en sociaal vlak. Een natuurlijk speelterrein biedt kinderen avontuur en uitdaging.

Het verlegt spelenderwijs hun grenzen, stimuleert hun fantasie en draagt bij aan hun fysieke ontwikkeling. Bovenal beleven ze veel plezier in een natuurlijke speeltuin. Dat geldt ook voor schoolpleinen. Een natuurlijk schoolplein geeft kinderen meer variatie in spelvormen en een extra stimulans om te bewegen. Ze voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een ‘grijs’ plein.

  • Narcis Voorhout speeltuin

HOEK is overtuigd van het belang van groen voor oud én jong, voor nu en de generaties na ons. Oog voor een groene en duurzame toekomst is integraal onderdeel van onze missie. Dat zie je terug in onze projecten. We hebben inmiddels tal van groene schoolpleinen en natuurlijke speelterreinen aangelegd. Hierbij keken we naar de specifieke benadering die nodig was, adviseerden we over aanpak en ontwerp en voerden het project uit. Waar nodig ondersteunen we bij het vinden van subsidies of andere bronnen voor financiering. In het voortraject nemen we onderhoud, participatie en keuring en veiligheid mee.

Keuring en veiligheid

In algemene zin moet een natuurspeeltuin voldoen aan dezelfde eisen als een ‘gewone’ speeltuin. Speelonderdelen, waarvoor dat nodig is, worden gekeurd door een officiële keuringsinstantie. Wanneer keuring noodzakelijk is, dan wordt dit door HOEK geregeld. Het onderdeel wordt gekeurd volgens de NEN 1176 normen voor speeltoestellen, de opdrachtgever ontvangt een certificaat en logboek voor het onderhoud.

" Gegarandeerd veilig binnen natuurlijke grenzen! "

- HOEK -

Voor de ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen risico’s leren nemen. Een natuurspeeltuin is dé aangewezen plek voor nieuwe uitdagingen binnen deze ontdekkingstocht. Wel vervangen wij tegels door natuurlijke valdempende ondergronden zoals zand of houtsnippers. Is de toegepaste beplanting kindvriendelijk, dus zonder prikkels en zeker niet giftig. Houden wij rekening met de obstakelvrije ruimte rondom speelelementen en zijn we alert op knelpunten, scherpe randen en uitsteeksels.

Voorbeelden

Aan de slag met een groen schoolplein?