Kennis- en Innovatiecentrum

" Je moet weten waar je het over hebt, zonder advies geen uitvoering "

- André Hoek -

Door het oprichten van het Kennis- en Innovatiecentrum geeft HOEK advies aan opdrachtgevers en interne teams over onder andere de aanleg van dak- en gevelgroen, waterberging, circulariteit, bomenwerk en bodem- en natuurontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop en het thema Leefbare steden. Ook onderzoek, rapportage en monitoring volgen logischerwijs vanuit de gestelde kennisvragen.

Waarom een Kennis- en Innovatiecentrum?

“De achtergrond van het oprichten van het Kennis- en Innovatiecentrum is tweeledig”, zo vertelt André Hoek. De integrale vraagstukken van opdrachtgevers bevatten steeds meer kennisvragen. Hoe geef je invulling aan klimaatadaptatie, circulariteit en natuurontwikkeling? HOEK wil nu en in de toekomst op deze vragen gedegen en op maat antwoord kunnen blijven geven.

Daarnaast willen we met het Kennis- en Innovatiecentrum de aanwezige kennis in de organisatie borgen en kennisontwikkeling stimuleren en versterken. Er zit zoveel kennis bij de verschillende collega’s van HOEK. “Het is prachtig om te zien, wat er al is!” De uitdaging is dan ook om het breed beschikbaar maken en het te delen.

Boomexpert Ruben van Praag, werkt bijvoorbeeld 1 dag per week op het Kennis- en Innovatiecentrum en is de andere dagen van de week in de uitvoering bezig met de bomen. De koppeling van kennis en uitvoering is zo heel duidelijk aanwezig, en werkt beide kanten op.

Samenstelling van het team

André Hoek heeft het Kennis- en Innovatiecentrum mede opgericht en René Bakker (manager Verkoop) stuurt het team nu aan. Op dit moment werken daar de volgende specialisten:

  • Julien Keijzer, specialist Japanse duizendknoop
  • Lonneke Klein-Aarts, adviseur natuurontwikkeling en invasieve soorten, ecoloog
  • Ruben van Praag, European Tree Technician

Kennis, expertise en innovatiekracht is in het hele bedrijf aanwezig. In de toekomst kunnen collega’s toegevoegd worden aan het team, ook op een projectmatige manier. In het Kennis- en Innovatiecentrum gaan we de aanwezige kennis ophalen, versterken en vastleggen. Ook kunnen hele nieuwe thema’s naar boven komen, waarop we zullen anticiperen.

Thema’s

Thema’s waar we nu aan werken, zijn de bestrijding van de Japanse duizendknoop, circulariteit, leefbare steden en natuurontwikkeling. Lonneke en Julien onderzoeken de meest effectieve werkwijze en het voorkomen van verspreiding van de Japanse duizendknoop. Zij hebben voor de aanpak o.a. hulp ingeschakeld van twee speurhonden die speciaal getraind zijn op detectie van de wortels van de Japanse Duizendknoop.

Wanneer het gaat om kennisdeling is het zoeken van partners essentieel. Als co-founder van Circulair West zetten we ons in voor een economie die verantwoord omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. En samen kom je verder, oplossingen liggen niet altijd binnen één vakgebied. Je moet breder kijken. Zo is de blauwdruk Duurzame Woonwijk klaar en zorgt voor inspiratie op het gebied van de inrichting van duurzame woonwijken.

Zijn er kennisvragen waar HOEK u mee kan helpen?

Neem vrijblijvend contact op met Julien Keijzer,

specialist Japanse duizendknoop