Blauwdruk Duurzame Woonwijk

Eén van de kernwaarden van HOEK is co-creatie. Circulair West vormt een belangrijke samenwerking op het gebied van circulair samenwerken. Met de andere koplopers besloot HOEK kennis en kunde samen te brengen en lanceerden we de ‘Blauwdruk Duurzame Woonwijk’ waarvoor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) het uitgangspunt waren.

In de blauwdruk zijn zeven thema’s beschreven in de vorm van inspiratiekaarten die in samenhang met de SDG’s vormgeven aan een duurzame woonwijk. Op de inspiratiekaarten vind je prikkelende startvragen en voorbeelden die het inhoudelijke gesprek in een vroeg stadium op gang kunnen brengen.
HOEK vindt het belangrijk om te blijven inspireren. We lichten twee thema’s uit met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan SDG 12 verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 Klimaatactie, SDG 14 Leven met water en SDG 15 Leven op het land.

Water

SDG 11

Een duurzame woonwijk is een woonwijk die water benut voor vitaliteit, beleving in, en gezondheid van de wijk. Gelijktijdig is de kracht van water van belang om hittestress en droogte tegen te gaan. Naast herwinning uit waterstromen wordt het ook opgeslagen voor functioneel hergebruik. Regenwater vormt zo niet langer een bron van ongemak maar een waardevolle voedingsbron voor bewoners, plant en dier.

Een interessant project waarbij het opvangen en hergebruiken van water centraal staat is de woonwijk Aan het IJ in Amsterdam-Noord. De diverse door HOEK aangelegde tuinen op de ondergrondse parkeergarages in het stedelijk gebied zijn voorzien van infiltratiekratten. De kratten houden het regenwater vast en geven dit weer af aan de beplanting.

Groen

SDG-15

Groen speelt een belangrijke rol ter voorkoming van de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenbuien en zomerse hitte. Groen draagt bij aan een prettig leefklimaat in de duurzame woonwijk. Groen ondersteunt daarmee de fysieke en mentale gezondheid van bewoners en verhoogt de kwaliteit van leven, geeft ontspanning en meer woongenot, recreatiemogelijkheden en (sport)plezier.
Een groen schoolplein is een goed voorbeeld met klimaatadaptieve maatregelen zoals waterdoorlatende verharding, meer groen, schaduw door bomen en een prettig schoolklimaat voor kinderen. Groen werkt ontspannend, is gezond, uitdagend, en geeft extra speelplezier voor kinderen. Een waardevolle aanvulling in een duurzame woonwijk.

Aan de slag met de Blauwdruk Duurzame Woonwijk? Bekijk deze hier en/of neem contact op met HOEK voor advies.