Natuurpro

Natuurpro is een netwerk van natuur professionals dat samenwerkt aan een groener Nederland. Een samenwerking tussen verschillende organisaties die actief zijn in de groenvoorziening, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en ecologie.

Natuurpro werkt aan een groener Nederland waarbij als concreet doel wordt gesteld dat de leefomgeving en de natuur hand in hand moeten gaan. Natuurpro wil dit bereiken door samen te werken met haar netwerk van natuur professionals. HOEK is een van de professionals uit het netwerk.

Inwoners hebben recht op groene leefomgeving

Gert-Jan Koopman, één van de aangesloten natuur professionals, geeft aan dat de focus ligt op het realiseren van een natuurlijke leefomgeving. Zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied.

" Samen werken aan een groener Nederland, waarin de natuur optimaal wordt benut "

- Gert-Jan Koopman -

Elke inwoner van Nederland heeft hier baat bij en zelfs recht op. Investeringen in voldoende en kwalitatief groen in Nederland leiden tot een economische meerwaarde van 1,3 miljard euro per jaar. Deze meerwaarde is te danken aan gezondere inwoners (en dus lagere zorgkosten), hogere vastgoedwaarden, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

Natuurpro als netwerkorganisatie

Natuurpro staat voor samenwerken en kennis delen, ontstaan om Nederland groener te maken en biodiversiteit te stimuleren. Door het bundelen van kennis en kunde is Natuurpro in staat multidisciplinaire projecten op te pakken. Het veranderende klimaat zorgt voor wateroverlast, maar ook voor het urban heat island-effect, oftewel hitte-eilandeffect. Daarnaast is er nog de slechte luchtkwaliteit. Door meer natuur toe te passen in de directe leefomgeving, kunnen deze problemen voor een deel worden opgelost. Met de verschillende bedrijven en disciplines is Natuurpro als netwerkorganisatie in staat hiervoor een oplossing te bieden.

Partner

HOEK is partner van Natuurpro, samen met alle partners van Natuurpro werken we samen aan een natuurlijke leefomgeving die optimaal is ingericht. Samen kunnen we elk project van begin tot eind oppakken en uitvoeren. Om zo te streven naar een optimale invulling van de natuur in Nederland. Ten alle tijden het beste voor natuur, mens en dier. Een natuurlijk Nederland op zijn mooist.

Samenwerken met Natuurpro en HOEK?