Wijkbeheer

Bij wijkbeheer is het ons doel het onderhoudsniveau structureel te verbeteren. Dat doen we integraal.

Vooraf leggen we met de betrokken partijen en de gemeente de prioriteiten in het wijkbeheer vast. In de dagelijkse uitvoering pakken we gesignaleerde aandachtspunten direct aan, terwijl we structureel, bijvoorbeeld tweewekelijks, de kwaliteit van de buitenruimte vaststellen en deze met collega’s, partners en de gemeente bespreken. In de projectploeg werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee. Op deze manier tonen we onze betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en leveren we ook op een andere manier een bijdrage aan de gemeenschap.

Werkzaamheden

Verhardingen schoonhouden
• Kolken zuigen
• Afvalbakken legen
• Onkruidbestrijding
• Ongewenste houtige opslag verwijderen
• Verkeersborden rechtzetten en schoonmaken
• Graffiti verwijderen
• Straatmeubilair herstellen en vervangen
• Zwerfvuil ruimen
• Bladvegen
• Vegen van goten

Een afspraak maken?