Sport

Het onderhoud van sportterreinen vereist expertise. Sportvelden worden intensief gebruikt, maar met het juiste onderhoud houden wij ze in perfecte staat.

We verlengen de levensduur van een veld door regulier maaiwerk, inzaaien, drainage of groenvoorziening rond sportterreinen. Bovendien beschikken we over het machinepark en de juiste vakmensen om iedere vorm van onderhoud op ons te kunnen nemen. Inmiddels hebben we jaren ervaring met onderhoud en aanleg van (kunst-)grasvelden en golfterreinen.

Als een sportterrein verouderd is of niet meer aan de gewenste eisen voldoet, adviseren we over renovatie of vervanging. Vooraf stellen we gezamenlijk de doelstellingen en de gewenste resultaten vast. Daarbij leggen we altijd de nadruk op verbetering van de kwaliteit, in combinatie met beheersbare kosten. We benoemen een vaste contactpersoon en houden daarmee de communicatielijnen kort, zodat snel gehandeld kan worden.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Ronald Zuijdendorp,

Regiomanager Voorhout