Schone bestrating

HOEK helpt bij de aanleg en het onderhoud van bestrating.

Bij de aanleg kijken we goed naar het doel van de bestrating. Gaat het om een particuliere tuin, openbare ruimte of een speeltuin? Dat bepaalt in grote mate welk materiaal en welke methode nodig is. We kiezen waar mogelijk voor duurzame oplossingen die ook lagere kosten met zich mee brengen. Goed voor milieu en portemonnee! Denk aan betontegels als duurzaam alternatief voor natuursteen dat van buiten Europa moet komen.

Mix op maat

Beheer van onkruid op verhardingen, doen we niet meer op chemische wijze maar we zijn op zoek naar duurzame alternatieven. Positief voor de kwaliteit van het drinkwater, onze gezondheid, de flora en fauna. Voor HOEK een stimulans om dit op innovatieve wijze aan te pakken. Er zijn diverse typen maatregelen en bijbehorende machines om onkruid op verhardingen aan te pakken. Elke methode vergt een andere aanpak, acceptatie en budget dat in samenspraak met de opdrachtgever wordt ingevuld. Het typisch Nederlandse klimaat biedt een perfecte voedingsbodem voor onkruid, wat het lastig maakt om straten en trottoirs te laten voldoen aan de gestelde eisen. Essentieel is dat opdrachtgever en opdrachtnemer informatie delen en met elkaar in gesprek blijven.

  • chemievrij onkruid op verharding
    Alkmaar

Aanleg en onderhoud

Bij de aanleg houden we al rekening met het latere onderhoud. We maken, in samenspraak, keuzes die later tot minder onderhoud en dus minder kosten leiden. We kunnen kiezen voor voegmiddelen die voorkomen dat onkruid de kop opsteekt. Dat is vaak ideaal bij lastig te onderhouden verhardingen rond obstakels, bomen, meubilair en verkeersgeleiders, maar ook voor onkruidgevoelige locaties als goten en parkeerplaatsen of plekken met een representatieve functie als terrassen en entreepartijen.

Meer weten over chemievrij onderhoud?