Colofon

De website van HOEK is ontwikkeld door Hoek in samenwerking met Crossmedia Communicatiegroep en Raaf en Wolf. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op.

Disclaimer

HOEK zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze internetpagina, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hoek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze pagina of de hieraan gekoppelde pagina’s van betrokken instanties en leveranciers, of uit handelingen, voortvloeiend uit het reageren op of het uitdragen van de geboden informatie op deze internetpagina.

Evenmin aanvaardt HOEK aansprakelijkheid voor informatie of (vermeende) schade welke voortkomt uit het gebruik maken van bepaalde links (doorverwijzingen) op bovengenoemde internetpagina’s, die u automatisch naar internetpagina’s van derden brengen (deze kunnen ook commerciële informatie bevatten).

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op Hoekgroen.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden via een contactformulier. Wil je overleggen over het gebruik van een afbeelding, neem dan even contact op.