Disclaimer

HOEK zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze internetpagina, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

HOEK aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze pagina of de hieraan gekoppelde pagina’s van betrokken instanties en leveranciers, of uit handelingen, voortvloeiend uit het reageren op of het uitdragen van de geboden informatie op deze internetpagina.

Evenmin aanvaardt HOEK aansprakelijkheid voor informatie of (vermeende) schade welke voortkomt uit het gebruik maken van bepaalde links (doorverwijzingen) op bovengenoemde internetpagina’s, die u automatisch naar internetpagina’s van derden brengen (deze kunnen ook commerciële informatie bevatten).

Voor meer informatie