Overheid

HOEK helpt met de aanleg en het onderhoud van duurzame en aantrekkelijke openbare buitenruimtes. Een groene leefomgeving is een betere leefomgeving en die kunnen we samen maken.

Dat begint bij een goed onderbouwd plan, waarin volgens ons het uitgangspunt moet zijn de kwaliteit van de openbare leefomgeving te vergroten. Participatie van bewoners is belangrijk, door zelf mee te helpen krijgen hun wensen vorm en groeit er verantwoordelijkheid.

Integrale werkwijze

In de aanleg en het onderhoud passen we een integrale werkwijze toe. Vooraf leggen we met de betrokken partijen – gemeenten, provincies, woningcorporaties of bewoners – de prioriteiten van het project vast. In de uitvoering combineren we werkzaamheden waar mogelijk en plannen we die altijd volgens een logische volgorde in. De voorman in onze werkploeg houdt tijdens het project of de onderhoudswerkzaamheden contact met de opdrachtgever.

In de ploeg werken verder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee. Op deze manier tonen we onze betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en leveren we ook op een andere manier een bijdrage aan de gemeenschap.

Beeldbestek

Voor veel gemeenten verrichten we onderhoud op basis van beeldbestek. Dat betekent dat onze onderhoudsmedewerkers volgens een vooraf bepaald kwaliteitsbeeld en aan de hand van gestelde criteria per locatie bepalen welke werkzaamheden worden verricht. U heeft er zo zelf geen omkijken naar.

Kunnen wij u verder helpen?