Speciaal Bomentransport

April 2017

In gemeente Noordwijk voeren we werkzaamheden uit van plantwerk tot straatwerk en groenrenovaties. Op woensdag 29 maart trok het exceptioneel transport van een uit de kluiten gewassen linde, met stamomtrek 90-100 cm veel bekijks.

Passende nieuwe plek

De boom huisde op het tijdelijke depot aan de Northgodreef en gemeente Noordwijk zocht naarstig naar een nieuwe standplek voor de karakteristieke linde. Uiteindelijk is gekozen de linde terug te planten aan de Pickéstraat in het verlengde van het oude centrum, daar waar meerdere van dit soort bomen karakter aan de leefomgeving geven.

Juiste volgorde | juiste standplaats

Voor het verplanten van een boom houden we ons aan bepaalde randvoorwaarden. Uit vooronderzoek bleek dat er kabels en leidingen lagen. Normaal gesproken zou de verplantmachine het plantgat maken, maar om zeker te weten dat er geen kabels en leidingen werden geraakt is er voor gekozen om dit te doen met een minikraan.

Op het depot is de linde met behulp van een plantmachine uit de grond geschept en zo in zijn geheel vervoerd naar de Pickéstraat. Een fantastisch gezicht waarbij we alle veiligheidsregels goed in acht hebben genomen. Gekozen werd om de boom in zijn geheel ‘op te scheppen’ om schade aan de boom te voorkomen nu de sapstroom al goed op gang is.

We hebben de linde geplant in het uitgegraven plantgat, waarna deze ondergronds is verankerd. Om het geheel af te maken zijn ook de omliggende parkeerplaatsen weer netjes gemaakt.