Groen in de stad

We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreme regenbuien en hoge temperaturen. In combinatie met veel bebouwing en bestrating kan dit zorgen voor overlast en schade.

Het is van belang om thema’s als klimaatadaptatie, hittestress, waterberging maar vooral ook groenbeleving en biodiversiteit slim te integreren in nieuwbouwplannen en waar mogelijk in te passen in bestaande situaties.

Overhoeks groen in de stad

Groene oplossingen

HOEK werkt aan groene oplossingen. De (dak)tuinen van Overhoeks in Amsterdam zijn mooie voorbeelden van integratie van hittestress oplossingen en waterberging. De foto’s spreken eigenlijk voor zich, groene oases in de stad waarbij door het gebruik van retentie- en infiltratiekratten géén extra water nodig is om het groen zo weelderig te laten groeien. Het groen zorgt voor schaduw, verkoeling én sociale ontmoetingen. Biodiversiteit en vooral ook woonplezier, het kunnen genieten van groen door de bewoners, maken dit een geslaagd project.

Waterberging

Overhoeks wonen aan het IJ

De daktuin is voorzien van een laag retentiekratten, die er voor zorgen dat regenbuien van 60 mm per uur kunnen worden opgeslagen en vertraagd aan de omgeving worden afgegeven. Dit alles conform de norm Rainproof van gemeente Amsterdam. Het opgeslagen regenwater is zowel afkomstig van de daken en gevels van het gebouw, alsmede het overtollige regenwater wat op de daktuin valt.

" Puur genieten, de tuin wordt volwassen! "

- Paul Plambeck, buro Sant en Co -

Prachtig om te zien dat alle samenwerkende partijen echt iets blijvends realiseren en een duurzame, klimaat adaptieve bijdrage leveren.

Ook zo'n groene oase realiseren?

Neem vrijblijvend contact op met René Bakker,

Manager Verkoop

#innovatie #daktuin #amsterdam #vakmanschap #groen #waterberging #klimaatadaptatie #rainproof