Circulair West lanceert blauwdruk voor duurzame woonwijk

De koplopers van stichting Circulair West constateerden dat bij gebiedsontwikkelingen nog steeds grote kansen gemist worden om tot duurzamere woonwijken te komen. Dat moest anders! Ze besloten hun kennis en kunde samen te brengen in een blauwdruk voor de duurzame woonwijk. Mede om de komende jaren geen verduurzamingskansen meer te missen.

De blauwdruk, die via zeven inspiratiekaarten vorm en inhoud krijgt, faciliteert dat partijen voorafgaand aan de start van een gebiedsontwikkeling met elkaar in gesprek komen over de bijbehorende thema’s. De thema’s die aan bod komen zijn: afval en grondstoffen, circulair bouwen en materialisering, energie, gezondheid, groen, mobiliteit en water. Duurzaamheidsambities worden daardoor goed en weloverwogen vastgesteld in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De blauwdruk duurzame woonwijk is vrij bruikbaar en te downloaden via: circulairwest.nl.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De eerste blauwdruk duurzame woonwijk, natuurlijk op FSC-papier, werd afgelopen woensdag symbolisch overhandigd aan Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Rijksoverheid.

De blauwdruk is een aansprekend voorbeeld om de grote maatschappelijke thema’s lokaal zichtbaar en toepasbaar te kunnen maken in de woonwijken van morgen waar mensen in de toekomst met elkaar samenleven”.

“De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn relevant voor alle landen, ook voor Nederland; ze geven een goed kompas voor een toekomstbestendige economie en veerkrachtige samenleving. Op lokaal niveau komen heel veel uitdagingen samen. Met de SDG’s kun je ook op het niveau van de stad en van de wijk verschillende uitdagingen in samenhang aanvliegen.”

De stichting Circulair West draagt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen actief uit. AW Groep, De Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst Bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw, die deze blauwdruk vorm en inhoud hebben gegeven, hebben zich dan ook aangemeld als ambassadeur van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en rapporteren jaarlijks over hun voortgang aan de Verenigde Naties.

Kansen pakken
De blauwdruk is met name interessant voor gemeenten, ontwikkelaars, architecten en bouwers. Leon van Ast, aanjager en kwartiermaker van Circulair West:

“Met de lancering van de blauwdruk duurzame woonwijk zetten we in op toekomstige gebiedsontwikkelingen die op alle mogelijke thema’s een positieve bijdrage leveren aan on

ze collectieve verduurzamingsopgave. De blauwdruk biedt concrete handvatten om kansen te pakken waarbij co-creatie wordt gestimuleerd en het gesprek verdiept aan de hand van prikkelende startvragen.”

De blauwdruk sluit bovendien goed aan bij de visie die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 31 maart jongstleden publiceerde over de inrichting van de leefomgeving en haar grote invloed op onze gezondheid: ‘Samenwerken aan de gezonde leefomgeving’.

Leon van Ast: “De inrichting van de leefomgeving heeft grote invloed op onze gezondheid. De VNG vraagt gemeenten daarom terecht de nadruk te leggen op het belang van een gezonde leefomgeving bij gebiedsontwikkelingen. Gelet op de enorme woningbouwopgave die voor ons ligt kan onze blauwdruk duurzame woonwijk daar een zeer positieve bijdrage aan leveren. Onze blauwdruk helpt gemeenten de leefomgeving van woonwijken voor inwoners gezonder te maken.”

Nadenken over de verschillende fases van een woonwijk

Betrokken partijen kunnen aan de hand van de blauwdruk een integraal samenhangende duurzame woonwijk vormgeven waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar alle aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar worden afgewogen. Een wijk die op alle thema’s deelnemers de kansen laat zien en pakken waar zij zich voordoen. Maar ook over de impact van die keuzes zodra de wijk is gerealiseerd. Inclusief hoe betrokken partijen (delen van) de woonwijk in de toekomst duurzaam kunnen amoveren en demonteren.

Over Circulair West

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Vanuit samenwerking (her)ontwerpen betrokken ondernemers hun businessmodellen en ontstaan nieuwe circulaire producten en diensten. Op deze wijze blijven bedrijven niet alleen toekomstbestendig, maar ontstaat ook een economie die efficiënt omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Hoewel we net begonnen zijn vertegenwoordigen de activiteiten van de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €750 miljoen euro en meer dan 2.500 werknemers, waarvan zo’n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft.

Meer weten over samenwerken met Circulair West of over de blauwdruk?

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

Kennis- en Innovatiecentrum