Park Rusthoff

Stichting Beheer Park Rusthoff heeft de wens uitgesproken om op de Rode Loper de mooie laanstructuur te herstellen.

Deze wens in combinatie met een vitaliteitsanalyse van de huidige bomen heeft er voor gezorgd dat er vergunning is afgegeven voor het kappen van 8 bomen. HOEK zorgt voor de kap én herplant. De entree van de voormalige buitenplaats Rusthoff ziet er dan weer vitaal en groen uit en is toekomstbestendig.

Regelmaat en ritmiek

Park Rusthoff 2

Stichting Beheer Park Rusthoff heeft de vergunning aangevraagd en wil een laan realiseren die gekenmerkt wordt door regelmaat en ritmiek. Nu zijn verschillende bomen in de laan al gekapt. Als de bomen steeds één voor één gekapt en herplant worden, zou in de loop van de jaren de laan steeds verder onderbroken worden.

Hollandse linde

De bomen die herplant worden zijn Hollandse linden, Tilia x europaea, van fors formaat, uitgekozen op de boomkwekerij door het bestuur van de stichting. Het is een hybride, verkregen door de winterlinde te kruisen met de zomerlinde. Het resultaat is de bekende sier- en schaduwboom die veel in Noordwest-Europa is aangeplant om de karakteristieke lindelanen te vormen. Van belang hierbij is dat de onderste takken breed groeien en zo een laan kunnen overkoepelen. De hogere takken zijn opstijgend, waardoor de kenmerkende piramidevorm van de boom ontstaat.

Goede voorbereiding en precisiePark Rusthoff Voorhout

Op donderdag 24 november zijn de linden op de Rode Loper van Park Rusthoff door het bomenteam van HOEK gekapt. Het bomenteam trof de voorbereidingen om de bomen veilig te kappen. Boomspecialist Ruben heeft een plan gemaakt hoe hij dat het beste de bomen gericht kan vellen. Deze valt precies op de geplande plaats. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Vele passanten hebben de werkzaamheden van buiten het hek gevolgd.

Circulair gebruik van het stamhout

Vrijdagmorgen vroeg zijn de stammen afgevoerd naar een opslagplaats. Gerard Rutgrink, bestuurslid van de stichting, gaat uitzoeken welke delen van de stam nog kunnen worden hergebruikt. ‘We hebben contact met de historische scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel in Warmond die het lindehout goed kan gebruiken. Mooi als lokale oude vaartuigen met lokaal hout kunnen worden onderhouden.’

De herplant van de nieuwe bomen zal begin 2023 plaatsvinden. Vanzelfsprekend zorgt HOEK voor een gedegen voorbereiding van de groeiplaats om de bomen een goede start te geven.

Heeft u vragen over het beheren van bomen?