Prestatieladder Socialer Ondernemen

HOEK behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

PSOOnlangs hebben wij Trede 3, het hoogste prestatieniveau, bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat HOEK op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van deze prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. HOEK heeft Trede 3 behaalt, dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

" Winstgevendheid is belangrijk, maar werknemers staan op nummer één! "

- André Hoek -

Visie van HOEK

SROI is gebaseerd op solidariteit; en rechten van de mens: Iedereen in de maatschappij heeft het recht zijn of haar steentje bij te dragen. Tegenover dat recht verhoudt zich de plicht om je talenten binnen je mogelijkheden te ontplooien. HOEK stelt zich ten doel om een belangrijke rol in social return in te vervullen. Vanuit haar maatschappelijke plicht én haar overtuiging dat iedereen die perspectief vindt, een betere kwaliteit van leven voor zichzelf en voor anderen biedt.

Een voorbeeld

SDG 11

Binnen verschillende aanbestedingen werken we met social return. Zo heeft de gemeente Zoetermeer deze zomer het SEBO-keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opnieuw toegekend. Onder andere vanwege de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het gemeentelijk groenonderhoud (SROI). In het integraal wijkonderhoud werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met langdurig werklozen. Het opleiden en begeleiden gebeurt onder andere in samenwerking met HERENBOS die gespecialiseerd zijn in het werven, selecteren en opleiden van mensen binnen de groensector. Zo versterken beide partijen elkaar in de missie om mensen te begeleiden naar een passende baan en bij te dragen aan de vorming van een actief betrokken maatschappij.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Meer weten over hoe HOEK invulling geeft aan de PSO

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

Algemeen directeur