Fluitpolderplein kleurt groen

Het Fluitpolderplein in Leidschendam en de directe omgeving vergroent. Nieuwe bomen staan naast bestaande bomen, diagonale paden lopen richting Prinsensingel en ID College, 400m1 natuurvriendelijke oever, 5.000m2 gazon, 6.500 stuks heesters en 2.700 stuks vaste planten volgens het Greentocolour® concept zorgen voor de groene uitstraling.

Natuurlijkvriendelijke oevers

We legden natuurvriendelijke oevers aan; oevers die geleidelijk aan aflopen van land naar water, de ideale leefomgeving voor waterplanten en -dieren. Vóór aanvang van de werkzaamheden inventariseren we altijd mogelijke aanwezige beschermde planten of diersoorten. Zo troffen we op deze plek de Brede Orchis aan, die we samen met een stadsecoloog met zorg hebben verplant naar een nieuwe groeiplaats.

Kleurrijk ontwerp

De werkzaamheden op het plein zijn afgelopen najaar afgerond, de oude tegels hebben elders een nieuwe bestemming gevonden. Door het gazon lopen twee diagonale wandelpaden. In het gazon staan zowel de oude bomen als de nieuwe aanplant; alle boomgaten hebben nieuwe bomengrond. De speels gevormde vakken zijn geplant met vaste planten volgens het Greentocolour® concept; de vakken groeien zeer snel dicht en geven een natuurlijk gekleurd beeld.

Eindresultaat

Opdrachtgever gemeente Leidschendam-Voorburg gaf Hoek groen licht om te starten met de aanleg van het nieuwe park op de stenen oppervlakte van het oude zwembad. Tegelijkertijd startten we met snoeiwerkzaamheden van het bosplantsoen aan de Burg. Koolhovenlaan en de Noordsingel.

" Zwembad De Fluit heeft een mooie groene aansluiting gekregen op het Fluitpolderplein. Al snel stonden de vakken met vaste planten prachtig te bloeien. Ik ben erg tevreden met het eindresultaat. "

- Martijn van Kooten - Gemeente Leidschendam-Voorburg -

Meer weten over dit project?

Kleurrijk Betaplein in Leiden

Vorig jaar kreeg Greentocolour® (Griffioen Wassenaar BV) opdracht van de gemeente Leiden voor het beplanten van het Betaplein met vaste planten. Het beplantingsplan is in goed overleg tussen ontwerper Mecanoo en Griffioen afgestemd op de door de gemeente gewenste lage onderhoudsbehoefte.

aanplant en watergeven

De grote plantvakken vormen een groene verbinding tussen het ROC Lammenschans en de nieuwe woonwijk campus Leidse Schans en dienen bestand te zijn tegen intensief gebruik. Voor de uitvoering is samenwerking gezocht met HOEK, onder andere vanwege de specifieke omstandigheden van het project. Een gedeelte van het project ligt als daktuin op de parkeergarage. Door de grote hitte in de periode van uitvoering is extra aandacht besteed aan de watervoorziening. Rekening houdend met de genoemde omstandigheden heeft HOEK gezorgd voor een vakkundige en efficiënte uitvoering.

minder

onderhoud

Veel

Kleurrijker!

Lage beheerkosten

GreentoColour® garantie

Het project is gerealiseerd onder de garanties van Greentocolour®, waarbij de vier pijlers [juiste plant-juiste plaats, voorbereiding bodem, 11cm kwaliteit plantmateriaal en jaarlijks in maart het maaien en mulchen]  instaan voor snel resultaat. Het Betaplein is een voorbeeld van een volledig transparante samenwerking tussen alle betrokken partijen, van opdrachtgever en ontwerp, naar uitvoering en onderhoud.

Vragen over dit project?