LV schone straten

Schone straten in Leidschendam-Voorburg, HOEK is door de gemeente geselecteerd om de komende jaren het onkruid op de verhardingen te beheersen.

Visie

Zichtbaar, duidelijk en betrouwbaar zijn, dat vindt HOEK belangrijk. HOEK laat zien en merken dat we te gast zijn in uw woon-, leef- en werkomgeving. Het doel van dit contract is het kwalitatief goed en duurzaam onkruid beheren op verhardingen binnen gemeente Leidschendam-Voorburg.

Beheer van onkruid op verhardingen, doen we niet meer op chemische wijze, we kiezen voor duurzame alternatieven. Positief voor de kwaliteit van het drinkwater, onze gezondheid, de flora en fauna. Voor HOEK een stimulans om dit op innovatieve wijze aan te pakken. Er zijn diverse typen maatregelen en bijbehorende machines om onkruid op verhardingen aan te pakken.

Wij werken vooral met elektrisch aangedreven machines en auto’s om zo min mogelijk uitstoot te produceren. Eén van de machines die HOEK gebruikt, is de Heatweed, die het onkruid met heet water behandelt.

Beeldkwaliteit

In de gemeente Leidschendam-Voorburg is bij voor beheren van de verhardingen gekozen voor Beeldkwaliteit B.
Samen met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt over de staat van onderhoud van de verharding. Dit resulteert in een landelijke standaard, in dit geval beeldkwaliteit B.
Op basis van dit afgesproken beeld, wordt er gekeken of dit volgens afspraak gebeurt. Zo maken we dus geen afspraken over frequentie, maar spreken we juist af hoe de verharding eruit moet zien.

Wat houdt beeldkwaliteit B nu precies in?

  • Er is in beperkte mate onkruid.
  • Aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm: minder dan 20 stuks per 100 m².
  • Bedekking: minder dan 30% bedekking van de voeglengte van de tegels per 100 m².

Uitgezonderd de winkelcentra, vanwege de representatieve functie is daar gekozen voor Beeldkwaliteit A.

  • Er is weinig onkruid.
  • Aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm: minder dan 10 stuks per 100 m².
  • Bedekking: minder dan 10% bedekking van de voeglengte van de tegels per 100 m².

Meldingen

Uw woon- en leefomgeving bestaat uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan straten, wegen en parkeerterreinen. Het is belangrijk dat deze plekken schoon en netjes zijn. Als u ziet dat ergens te veel onkruid staat, kunt u hiervan een melding doen, liefst met foto op de site van gemeente Leidschendam-Voorburg. Probleem melden | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

Wilt u meer informatie over de schone straten van Leidschendam-Voorburg?

Neem vrijblijvend contact op met Ron van Leeuwen,

Regiomanager