HOEK toont aan: zaden Japanse duizendknoop kiemen wel!

Het HOEK Kennis- en Innovatiecentrum heeft kiemproeven met zaden van Japanse duizendknoop uit Noord- en Zuid-Holland uitgevoerd. Lang werd aangenomen dat de zaden niet kiemkrachtig waren. Uit proeven blijkt dat de zaden wel degelijk ontkiemen. Dit is verontrustend voor de verspreiding van de plant.

Kiemproeven

De zaden zijn afkomstig van meerdere groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop. Na twee maanden koude behandeling en 8 dagen licht en warmte, ontkiemden de eerste zaden. Vooralsnog dacht men dat de planten zich alleen vermeerderen via wortelfragmenten of via hybride varianten met de Chinese bruidssluier. Nu blijkt dat niet zo te zijn. Vanzelfsprekend doet HOEK verdere proeven en onderzoek.

Japanse duizendknoop

Wat betekent dit voor beheer?

Het is belangrijk om de eventuele aanwezigheid van tweeslachtige planten vast te leggen bij het in kaart brengen van een groeiplaats. Tot voor kort werd aangenomen dat er in Nederland uitsluitend vrouwelijke exemplaren van Japanse duizendknoop voorkwamen. De vrouwelijke planten vormen wel meeldraden, maar deze zijn klein en steriel en steken niet buiten de kroonbladen uit. De tweeslachtige bloemen produceren fertiel pollen en vormen alleen bij kruisbestuiving kiemkrachtige zaden.

Dat betekent dat wanneer er eenmaal meerdere planten zijn, de zaden een gevaar gaan vormen. Het is essentieel om in het najaar, einde groeiseizoen, een extra controle uit te voeren op plekken waar Japanse duizendknoop groeit. Men moet extra alert zijn op het veilig verwijderen om verspreiding van de zaden te voorkomen. Plaats een ruime zak over de zaden, bind onderaan dicht en knip pas daarna de stengel af. Zo is de kans op verspreiding minimaal.

Wilt u meer weten over de risico’s van de Japanse duizendknoop? Maak dan een afspraak met Lonneke Klein-Aarts of Julien Keijzer voor een plan van aanpak voor inventarisatie, prioriteitenstelling, beheersen en/of bestrijden.

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Klein-Aarts,

Adviseur invasieve soorten