Van groen naar kleur

Hoek en Griffioen zijn al tientallen jaren partners. De samenwerking gaat verder dan de traditionele relatie tussen leverancier en hovenier. “Hoek maakt waar wat wij beloven”, zegt Bert Griffioen. “Ik hoop dat dat nog jaren zo doorgaat.”

Griffioen is in de groenbranche een bekende naam als het om vaste planten gaat. Jaarlijks kweekt Griffioen in Wassenaar en Boskoop miljoenen vaste planten voor de verkoop via tuincentra en voor toepassing in de openbare ruimte. Voor die laatste markt ontwikkelde Bert Griffioen vijftien jaar geleden een speciaal concept: GreentoColour©. Dit concept is gebaseerd op de toepassing van meerdere soorten zorgvuldig geselecteerde vaste planten die zorgen voor een diverse en rijke bloei vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. De planten zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten.

Onderhoudsarm

Bert Griffioen bedacht het concept vanuit de kosten van beheer. Het is namelijk een heel onderhoudsarm concept: direct na aanplant is het een kwestie van schoonhouden zodat onkruid geen kans krijgt. De plantvakken groeien snel dicht waardoor minder onkruidbestrijding nodig is. En dankzij de dichte beplanting is er ook minder kans op vernieling en betreden van perken. Door jaarlijks in maart extreem kort te maaien en het maaisel te laten liggen, blijven voedingsstoffen beschikbaar en heeft de beplanting een lange levensduur.

Realisatie

GreentoColour© is uitgegroeid tot een succesvol concept. Ruim 2300 projecten zijn gerealiseerd, goed voor vele hectares aantrekkelijke beplanting met jaarrond een hoogwaardige uitstraling. Voor het slagen ervan zijn echter niet alleen de planten van belang. “Het is een compleet concept”, aldus Bert. “Het gaat om de juiste plant op de juiste plaats, goede grondvoorbereiding, gebruik van planten van zware kwaliteit en een onderhoudsplan met als belangrijk onderdeel het kort afmaaien, mulchen en bemesten in maart. Voor het grondwerk, de aanleg en het onderhoud werken we samen met geselecteerde partners, zoals Hoek.”

“Als je zakendoet met Hoek, weet je dat het goed komt.”

Garantie

De samenwerking werkt naar twee kanten: de ene keer heeft Hoek een opdracht bij een gemeente die het concept toe wil passen. Een andere keer heeft Griffioen een beplantingsplan gemaakt voor een opdrachtgever en wordt Hoek gevraagd voor de realisatie. “We zijn dus over en weer elkaars klant. Hoe verschillend onze bedrijven ook zijn, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de eindopdrachtgever – veelal een gemeente – toe. Die verantwoordelijkheid pakt Hoek uitstekend op. Hoek maakt waar wat wij beloven. Dat is belangrijk, want we bieden de garantie dat de opdrachtgever na het eerste groeiseizoen een bepaald beeld van de beplanting mag verwachten.”

Vakwerk

Bert typeert het partnerschap als transparant en eerlijk. “Voor een goede samenwerking heb je twee partijen nodig die bereid zijn om ‘in te leveren’. Dan kom je ver. Het is vooral plezierig werken met Hoek. Van directie tot vaklieden willen ze vakwerk leveren. Als je met Hoek zaken doet, weet je dat het goed komt. Natuurlijk, overal gaat wel eens iets mis, maar bij Hoek kruipen ze dan niet weg. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen, dat zie je niet vaak.”

Onderhoud

Het is belangrijk dat de hoveniers die met het GreentoColour® werken, alle onderdelen van het concept begrijpen en het onderhoud op de juiste manier uitvoeren. De medewerkers van Hoek volgen daarvoor speciale trainingen. “De aanpak wijkt af van wat de hovenier gewend is te doen. Het is minder arbeidsintensief, aan het begin van het groeiseizoen vraagt de beplanting meer aandacht. In andere maanden zoals september en oktober, minder.”

 

Voorbeelden

Er zijn voorbeelden te over van succesvolle projecten die Griffioen en Hoek samen realiseerden. “In Leiden hebben we het Zwarte Pad gedaan. Wij maakten een ontwerp en leverden de planten, Hoek vulde het verder in. Dat kun je als hoveniersbedrijf alleen maar doen als je de achterliggende gedachte begrijpt. Hoek doet dat en daar zijn wij erg blij mee. Wat ons betreft gaan we nog jaren zo door en wordt de samenwerking nog intensiever. Samen helpen we gemeenten om hun openbare ruimte te transformeren naar een fleurige en kleurige buitenruimte, goed voor mensen en dieren.”

Meer weten over de projecten van Hoek?