Groen schoolplein voor leerlingen met fysieke beperking

IVN Natuureducatie, Stichting Sensa en Stichting Orion hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij plannen ontwikkeld voor een groene buitenruimte bij Drostenburg, die toegankelijk is voor kinderen met een fysieke beperking. HOEK zette haar expertise in om het groene plein te ontwerpen. Dit is één van de eerste toegankelijke natuurlijke pleinen voor leerlingen met een fysieke beperking in Nederland. Op deze groene plek kunnen leerlingen met al hun zintuigen de natuur beleven. Naar verwachting wordt het plein in maart 2023 in gebruik genomen. 

Toegankelijk groen schoolplein

De buitenruimte van Drostenburg bestaat vooral uit stenen en toegankelijke speeltoestellen. Om bij de school meer ruimte te creëren voor beleefbaar groen en natuurlijke duurzame materialen, is maatwerk nodig. De focus komt te liggen op natuurbeleving en -educatie tijdens lestijd. Door de achtergrond van de leerlingen is toegankelijkheid het belangrijkste criterium en daarnaast wordt zintuigelijke natuurbeleving  – voelen, ruiken, proeven – gestimuleerd. Jack Deen, directeur van Drostenburg (Stichting Orion): ‘Ons team heeft al langer de wens om meer de doen met natuur. De tijd is rijp om aan de slag te gaan met het creëren van een groene buitenruimte, zodat onze leerlingen baat kunnen hebben van de positieve effecten van de natuur.’

Natuurbeleving voor leerlingen met een beperking

Steeds meer scholen gaan over op een groen schoolplein. Dit is een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke speelleeromgeving. Het maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur door er buiten te spelen én te leren. Louwra Postma van IVN Natuureducatie is enthousiast over de samenwerking met Drostenburg en Sensa:

" Wij gunnen het ieder kind om op te groeien met natuur. "

- Louwra Postma, IVN -

‘Het is heel bijzonder om te werken aan een groen schoolplein voor kinderen met een beperking. De groene, bloeiende, zintuigenprikkelende plek kan straks als buitenlokaal gebruikt worden.’ De leerlingen gaan helpen met planten van inheemse struiken, lage bomen en mooie bloemen die goed zijn voor insecten. Er komt een voedselbosje met eetbare planten. De paden zijn rolstoelvriendelijk. En het heeft uitdagende educatieve elementen zoals een insectenhotel en moestuinbakken op rolstoelhoogte. Leerkrachten krijgen een training over buitenles en allerlei educatieve materialen. De leerlingen krijgen gastlessen over alles wat er straks leeft in hun ‘buitenlokaal’.

Handen ineen

De groene buitenruimte wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Sensa (Sensa Zorg) en subsidie van Gemeente Amsterdam. Sensa gelooft dat een natuurlijke, groene omgeving helpt om welzijn en gezondheid te ondersteunen. Verschillende partijen werken samen aan de realisatie van het groene schoolplein: Stichting Sensa,  de directie en een werkgroep met enthousiaste  leerkrachten van Drostenburg (Stichting Orion), experts van IVN Natuureducatie, HOEK en ANMEC.

Ook een groen schoolplein ontwerpen en realiseren?

Kleur en biodiversiteit in een stedelijke omgeving

Acht maanden kleur en meer biodiversiteit in de openbare ruimte? Omwonenden die volop genieten van kleur, het seizoen beleven en insecten en vlinders die rond vliegen? Start de aanleg van De Bonte Berm. Het najaar is uitermate geschikt voor de aanleg van zowel bloembollen als heemvegetatie. Dit resulteert in het voorjaar in een kleurrijke berm.

Biodiversiteit

In de stad staat de biodiversiteit onder druk door de vaak sobere inrichting van de buitenruimte, efficiënt en traditioneel beheer en versteende tuinen waardoor groen verloren gaat. Een rijk insecten- en dierenleven begint bij gevarieerd groen. Vooral bomen, bloembollen, heesters, kruiden en (vaste) planten die bestuivende insecten aantrekken, zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Ze zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem. De planten en de insecten zijn op hun beurt een voedselbron voor vogels en andere dieren.

Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept De Bonte Berm ontwikkeld. Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels van HEEM gebundeld met een op maat samengesteld bloembollenmengsel van JUB Holland. (voorheen bloembollenbedrijf Jac. Uittenbogaard & Zonen) Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een grotere biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoen beleving versterkt.

Samenwerking

Heem zuidervaart

HOEK is al jaren partner van HEEM. Het bloemenlint Zuidervaart in Zaandam is een mooi voorbeeld van succesvol toegepaste, heemvegetatie. Inmiddels heeft HOEK dit project voor het tweede jaar in beheer. Het toevoegen van JUB Holland en andere uitvoerende partners in de vorm van het Bonte Berm concept is een krachtige aanvulling op de bestaande samenwerking. De eerste ‘Bonte Berm’ projecten worden voorbereid om de mengsels te gaan planten.

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

Door specialiteiten, kennis en krachten van verschillende partijen te bundelen, vorm je een team van experts van ontwerp tot uitvoering en beheer met landelijke dekking. Het team heeft een gezamenlijk doel; het vergroten van de biodiversiteit.

 

 

 

 

Heeft u ook interesse in een Bonte Berm in uw omgeving?
Neem contact op met HOEK of kijk op www.debonteberm.nl voor extra informatie, gerealiseerde projecten en interessante downloads.

Interesse in een Bonte Berm?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Adviseur natuurontwikkeling

Corona & bijbehorende maatregelen

We leven in een onzekere wereld en nieuwe werkelijkheid. De impact van het coronavirus is enorm. Niemand kan voorspellen wat morgen ons brengt, en het vraagt nog meer flexibiliteit en inventiviteit.

Vanzelfsprekend neemt ook het HOEK-team haar maatregelen om projecten zoveel mogelijk te kunnen continueren. Meer hierover in onderstaand bericht.

Het HOEK-team wenst iedereen wijsheid en gezondheid. Met zorg en aandacht voor elkaar!
Heeft u vragen? Neem dan contact op via management@hoekgroen.nl.

 

André Hoek

 

Maatregelen

HOEK neemt haar maatregelen gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en het RIVM. De projecten kunnen wij conform planning en kwaliteitsafspraken realiseren, zolang de situatie dit toelaat. Wel zijn wij genoodzaakt voorbehoud te maken over de leverantie van materialen en inzet van onze medewerkers. Wanneer onverhoopt uitvoerende teams vanwege besmetting van het coronavirus hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren, stellen wij u direct in kennis. De afgesproken beeldkwaliteit en/of planning kunnen we dan niet langer garanderen.

De voorzorgsmaatregelen die HOEK intern neemt op basis van de GGD- en RIVM-richtlijnen:

 • Op de werkplek een onderlinge afstand van > 1,5 m;
 • Nog meer dan gebruikelijk, werken wij met vaste teams op projecten;
 • Medewerkers rijden zoveel mogelijk van huis naar het project en vice versa;
 • Groepsbijeenkomsten van elke aard en onnodig persoonlijk contact vermijden wij; zoals trainingen, overleggen, toolboxen, vrijdagmiddagborrel et cetera;
 • Stimuleren en faciliteren van nog meer digitalisering en digitale overlegvormen om elkaar op afstand te blijven informeren;
 • Teams groter dan 2 personen hanteren gespreide schaftmomenten in kleinere groepen met de persoonlijke afstand van > 1,5 m;
 • Contactmomenten die niet urgent zijn vermijden;
 • HOEK houdt zich aan de specifieke coronavirus hygiënemaatregelen.

Aanvullende maatregelen 1 april 2020:

 • Maximaal 2 medewerkers per bedrijfsauto
 • Maximaal 3 medewerkers op één werklocatie. Bij meer dan 2 medewerkers op één locatie: dan geldt de regel van gespreide schaftmomenten.
 • We werken met vaste teams, geen wisselingen voor een enkele dag.

Heeft u vragen? Neem dan contact op

‘We hebben hetzelfde nieuwsgierige DNA’

Daan Bleichrodt van IVN natuureducatie wil de komende jaren zoveel mogelijk Tiny Forests planten in stedelijke gebieden. In Hoek vond hij een partner voor de lange termijn.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners en schoolkinderen de Nederlandse natuur kunnen ontdekken. Zo’n 600 bomen, struiken en heesters die snel groeien en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit: meer flora, insecten, vogels en amfibieën.

Geestelijk vader van het minibosje is Shubendu Sharma, die al meer dan 100 bossen aanlegde in India, Pakistan en de Verenigde Staten. Bleichrodt zorgde in 2015 voor de Nederlandse primeur. Hij benaderde Sharma, zocht naar een geschikte plek en organiseerde een symposium. Alwaar hij André Hoek tegen het lijf liep. Afgesproken werd dat Hoek de realisatie zou doen van het eerste Tiny Forest in Zaandam. Dat was het begin van een intensieve samenwerking, die tot de dag van vandaag duurt.

Prototype

Het bos in Zaandam bleek een goede eerste stap. ‘Dat bos telde voor ons als een goed werkend prototype. Vervolgens hebben we al onze kennis vastgelegd in handboeken. Tot nu toe leveren we iedere anderhalf jaar een nieuwe versie op, afgelopen januari alweer de derde. Samen met Hoek hebben we vervolgens cursussen voor hoveniers ontwikkeld zodat anderen er ook mee aan de slag kunnen. Inmiddels hebben we 32 cursisten (hoveniers) mogen verwelkomen. Dat vind ik mooi van Hoek: het gaat om het maatschappelijk belang, dat weegt zwaarder dan dat je kennis deelt met concurrenten.’

Hij vertelt: ‘André was degene die het project vanaf het begin omarmde. Dat nieuwsgierige dna zit er wel in bij Hoek. Opmerkelijk, want de hovenierswereld is overwegend behoudend. Maar IVN deelt de kernwaarden van Hoek, we willen natuur en mensen verbinden, en duurzaam innoveren. Je zoekt elkaar ook niet op, je komt elkaar tegen en en merk je dat je dezelfde waarden deelt.’

Beestjes tellen

Van het ministerie van Economische Zaken kreeg Daan financiering voor wetenschappelijk onderzoek naar de impact van Tiny Forests. ‘Het eerste rapport laat zien dat onze aanpak werkt, een Tiny Forest draagt echt bij aan de biodiversiteit. Ecoloog Fabrice Ottburg deed zelf onderzoek en leidde vrijwilligers op om ook mee te helpen. We hebben een jaar lang met vrijwilligers rondes gemaakt in het bos en letterlijk beestjes geteld. In de bomen, op de grond, in de lucht. We kwamen tot 180, 190 soorten. Nachtvlinders, vogels, kikkers, salamanders…

Het belangrijkste doel van IVN is verbinden mens en natuur door natuur dichtbij te maken. Bewustzijn over insecten en hun habitat staat voorop. En het tegengaan van insectensterfte. Daan: ‘76 procent is al verdwenen. Het is een tikkende tijdbom onder onze manier van bestaan. Maar ik geloof wel dat insecten veerkracht hebben. Als je het maar aandacht geeft. Dit is een biodiversiteitsproject in hart en nieren, want elke boomsoort en plant trekt weer andere dieren aan.’

 

Tiny forest meisje

 

Minder pesten

‘Ik ben er heilig van overtuigd dat verharding van de buitenruimte leidt tot verharding in de maatschappij. Verharding polariseert, dus haal het eruit! Een groener schoolplein leidt ook tot minder pesten. Men heeft in Groot-Brittannië wel eens onderzoek gedaan naar stress, in een heel lange straat in Groot-Brittannië, waar alle lagen van de bevolking wonen, van rijk naar arm. Stress is namelijk een goede voorspeller van gezondheid.

‘Wat bleek: mensen die waren opgegroeid met een boom voor hun raam, konden beter omgaan met sociale stress. Als je een muur voor je raam had, scoorde je slechter. Mensen in een groene leefomgeving scoren ook beter op gezondheid. Groen ontspant, filtert lucht, versterkt je aandacht en werkt verkwikkend. In stedelijk gebied word je blootgesteld aan ontzettend veel visuele prikkels. Dat werkt stressvol voor het lichaam. In de natuur worden die delen van de hersenen geactiveerd die zorgen voor waardebeleving, zelfreflectie en flexibiliteit. Groen zorgt voor herstel van de aandacht.’

Tiny Forests hebben ook een sociaal aspect, volgens Daan: ‘We willen mensen in de stad kennis laten maken met het bos. Het ontspant, en je trekt er eerder zelf op uit. Bovendien is het een ontmoetingsplek. Daarnaast leiden de bosjes tot meer opslag van CO2 en tot verkoeling, doordat bomen vocht vasthouden. Dat wil ik ook meten, dus heb ik de Universiteit van Wageningen gevraagd dit ook te onderzoeken.’

Wat zit er dit jaar nog meer in het vat?

We hebben afgelopen jaar 23 Tiny Forests aangelegd en aankomend plantseizoen leggen we er nog 50 á 60 aan. HOEK gaat een groot deel aanleggen. Deze bossen leggen we samen met onze partner-gemeenten aan. In 2018 wierven we de eerste 12 gemeenten, die allemaal 4 bosjes aanleggen voor 2020. Medio mei maken we de volgende 12 gemeenten bekend, die leggen de komende twee jaar allemaal 3 bosjes aan.

En: om Tiny Forests nog laagdrempeliger te maken, hebben we het plan van aanpak vertaald naar 7 animatiefilmpjes. Met tips en al. Op deze manier kan iedereen zelf een online cursus Tiny Forest volgen om een Tiny Forest aan te leggen bij hun in de buurt. Vanaf begin juni willen we mensen ook de mogelijkheid geven om een Tiny Forest aan te leggen in hun eigen tuin, een zogenaamde Tuiny Forest. Ik heb het zelf al uitgeprobeerd in mijn eigen tuin: een inheems minibos van zes vierkante meter. Je koopt een pakket via webshop www.sprinklr.co, compleet met handboekje. Vanaf juni gaan we hiermee beginnen. Op het Centraal Station in Amsterdam hebben we begin april een pop-up Tiny Forest geplaatst, en dit bosje konden mensen winnen. Dit leverde maar liefst 83 reacties op. Binnenkort planten we samen met Hoek dit pop-up bos bij een mevrouw in de voortuin. Een voortuin is mooi, want dan zien meer mensen het resultaat. En dat wil je hebben natuurlijk.’

Ook samenwerken met HOEK?

Woningstichting Stadgenoot

Nicky Spilt werkt als beleidsadviseur bij woningstichting Stadgenoot. De Amsterdamse woningcorporatie verhuurt dertigduizend sociale huurwoningen. Daar hoort natuurlijk ook een behoorlijk oppervlakte groen bij: ruim 249 gemeenschappelijke tuinen, waarvan 216 gebruikstuinen, behorend bij 130 woongebouwen, verdeeld over 6 percelen. Nicky vertelt wat haar werk als adviseur omvat en welke bijdrage de samenwerking met Hoek voor de huurders van Stadgenoot oplevert.

“We hebben gevraagd om hoveniers die veel meer kunnen en willen dan alleen de tuinen onderhouden.”

Onze maatschappelijke rol

Onze kernactiviteiten zijn vooral gericht op het verhuren, beheren en onderhouden van woningen. We zorgen ervoor dat onze woningen schoon, heel en veilig zijn. Ook dragen wij bij aan de leefbaarheid van buurten. Want: wonen is meer dan een dak boven je hoofd. De tuinen bij de complexen dragen heel veel bij aan die leefbaarheid. Stadgenoot beseft hoe belangrijk groen is voor gezondheid en welzijn van mensen. Denk je eens in hoe een stad als Amsterdam zou zijn zonder groen?

Goed gastheerschap voorwaarde

De tuinen zijn een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van onze huurders. Ze worden daarom onderhouden door professionele hoveniers. Stadgenoot werkt samen met drie vaste hoveniers waaronder Hoek. We hebben bij de aanbesteding geselecteerd op kwaliteit. Daarbij hebben we vooral gekeken naar partijen die proactief en creatief met ons meedenken. We hebben gevraagd om hoveniers die veel meer kunnen en willen dan alleen de tuinen onderhouden. We wilden een voorman die namens Stadgenoot gastheer is in de tuinen. Bewoners moeten zich welkom voelen met hun vragen en verzoeken.

 

Keuze voor Hoek

Hoek heeft onze wensen heel goed begrepen en kwam daardoor heel positief uit de aanbesteding. Hoek is daarbij een van de drie hoveniers die voor Stadgenoot werkt. Deze manier van organiseren werkt perfect want het gaat om veel meer dan alleen het dagelijks onderhoud: renovaties, ondersteunen van ons wijkbeheer, het betrekken van bewoners bij gebruik van de tuinen, het digitaal bijhouden van de tuinkaarten. We waren ervan overtuigd dat de hoveniers elkaar hierin zouden kunnen versterken. Als ze bereid zouden zijn van elkaar te leren en samen te werken. We hebben bijvoorbeeld aan de hoveniers gevraagd om gezamenlijk een tevredenheidsmeting op te stellen.

 

Samen meer mogelijk maken

De samenwerking met Hoek is bijzonder omdat het een open en lerende samenwerkingsvorm is. Stadgenoot vertrouwt op de expertise van de hovenier waarbij ruimte is voor creatieve dienstverlening. Uniek aan onze samenwerking is de collectieve aanpak. De hoveniers werken echt samen aan het groenbeheer van Stadgenoot en dragen dat samen ook zo uit. Ze zijn onze gastheer in de tuinen. Onze huurders weten daardoor bij wie ze terecht kunnen. Het is de bedoeling dat er aan de bewoners gevraagd gaat worden hoe zij aankijken tegen het resultaat zoals het er nu ligt. Ik hoop dat zij net als wij van Stadgenoot het als een verrijking van hun woonomgeving ervaren!

Bekijk ook de video:

Ook samenwerken met Hoek?

Delen, vertrouwen, kennis

Met passie voor groen, vertrouwen, kijkjes in de keukens, intern en extern opleiden, vakmanschap, innovatie, kennis-delen met leveranciers en relaties, staan we waar HOEK nu staat. Met het volste vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Bij HOEK zoeken we constant naar de beste oplossing. Dat doen we samen met anderen. Onze medewerkers, klanten, onderzoekinstellingen en natuurlijk de mensen die uiteindelijk verblijven in de groene leefomgeving die we creëren. Al die projecten leiden tot verhalen waarmee we u willen inspireren.

Kijken in elkaars keukens

UPP, een duurzame verbinding tussen Binder, Van Helvoirt, Van de Haar en HOEK. Het begin van innovatie, in openheid en vertrouwen ‘kijken in elkaars keukens’, samen oplossingen ontwikkelen voor een groenere en betere leefomgeving voor ons allemaal. Samen verder komen, verder ontwikkelen, zonder angst en vrij van geest.

Kennis delen doen wij met regelmaat zowel intern als extern. Denk aan materieel pilots, robotmaaien, bokashi, Tiny Forest in samenwerking met IVN om Nederland te vergroenen. Biodiversiteit met Heem, Natuurpro, innovatie, Japanse Duizendknoop, et cetera.
HOEK participeert met Upp in de Blue City Circular Challenge waar gezamenlijk een casus is aangedragen en teams van young professionals aan de slag gaan om een reststroom of een combinatie van meerdere reststromen om te zetten in een waardevol product.

 

 

Natuur in Nederland

HOEK is partner van Natuurpro, waar we samen werken met verschillende organisaties die actief zijn in de groenvoorziening, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en ecologie aan een natuurlijke leefomgeving die optimaal is ingericht. Samen kunnen we elk project van begin tot eind oppakken en uitvoeren. Om zo te streven naar een optimale invulling van de natuur in Nederland. Ten alle tijden het beste voor natuur, mens en dier. Een natuurlijk Nederland op zijn mooist.

André Hoek: “Wij werken voor 80 procent aan de herkenbaarheid als goed en gedegen groenbedrijf. Bomen planten, snoeien, kappen, gazon maaien, daarvoor kan men altijd bij ons terecht. De overige 20 procent is om de speelruimte voor duurzame innovatie te borgen – continu innoveren met duurzaamheid als vertrekpunt, is een voorwaarde.”

Innovatieve DNA

In 2018-2019 vierden wij ons 75-jarig jubileum. HOEK heeft in de afgelopen jaren fantastische dingen neergezet en is constant meegegroeid met de ontwikkelingen. Zij is met regelmaat voorloper geweest, en dat blijft zij doen. Groei door samenwerken van onze medewerkers, partnerbedrijven en opdrachtgevers! Met nieuwe oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst te verbeteren. Met het groene en innovatieve DNA blijft HOEK die nieuwe oplossingen bieden!

Heb je interesse in werken bij HOEK?

Samen werken, leren & delen met collega’s

HOEK is trots op haar menselijk kapitaal. Onze medewerkers zijn het grootste kapitaal, het hart van het bedrijf én ons visitekaartje. Wij zijn ons bewust van de hoeveelheid kennis die we in huis hebben, en de potentie binnen onze organisatie. Onze mensen hebben HOEK gemaakt tot waar we nu staan.

Kennisdelen

Kennisdelen gebeurt met regelmaat, in grote of kleinere samenstellingen, over uiteenlopende onderwerpen. Dit gebeurt na werktijd in informele setting bijvoorbeeld in de kantine, we regelen een daghap met drankje, waar iemand van ons een presentatie geeft waarna een vrije discussie kan ontstaan. Over bijvoorbeeld Jewel (slimme software die werkzaamheden in de openbare ruimte optimaliseert), social media, onkruid op verharding, digitalisering, boomverzorging, flora en fauna, heem, bomen planten, ETW (European Tree Worker), Bokashi (gefermenteerd organisch materiaal), Tiny Forest. Iedereen die interesse heeft, is welkom en elk initiatief omarmen wij.

 

 

Ook houden we een jaarlijkse startbijeenkomst over de visie en missie van HOEK, waar staat het bedrijf, wat is de ambitie; de maandelijkse interne kantoorbijeenkomsten over wat er speelt op de werkvloer, en wat wil je delen met je collega’s, de wekelijkse uitvoeringsoverleggen, et cetera.

HOEK Academy

HOEK is overtuigd dat je nooit uitgeleerd raakt. Wie ervoor openstaat, kan elke dag iets leren; De jeugd van senioriteit, en vice versa. Het is mooi om te zien hoe onervaren enthousiaste jonge honden tot de ervaren rotten onder ons verder komen, door én met elkaar. Met de ‘HOEK-academy’ in de startblokken gaan we met energie HOEK als leerbedrijf neerzetten; voor iedereen met een groene passie.

Heb je interesse in werken bij HOEK?

Van groen naar kleur

Hoek en Griffioen zijn al tientallen jaren partners. De samenwerking gaat verder dan de traditionele relatie tussen leverancier en hovenier. “Hoek maakt waar wat wij beloven”, zegt Bert Griffioen. “Ik hoop dat dat nog jaren zo doorgaat.”

Griffioen is in de groenbranche een bekende naam als het om vaste planten gaat. Jaarlijks kweekt Griffioen in Wassenaar en Boskoop miljoenen vaste planten voor de verkoop via tuincentra en voor toepassing in de openbare ruimte. Voor die laatste markt ontwikkelde Bert Griffioen vijftien jaar geleden een speciaal concept: GreentoColour©. Dit concept is gebaseerd op de toepassing van meerdere soorten zorgvuldig geselecteerde vaste planten die zorgen voor een diverse en rijke bloei vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. De planten zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten.

Onderhoudsarm

Bert Griffioen bedacht het concept vanuit de kosten van beheer. Het is namelijk een heel onderhoudsarm concept: direct na aanplant is het een kwestie van schoonhouden zodat onkruid geen kans krijgt. De plantvakken groeien snel dicht waardoor minder onkruidbestrijding nodig is. En dankzij de dichte beplanting is er ook minder kans op vernieling en betreden van perken. Door jaarlijks in maart extreem kort te maaien en het maaisel te laten liggen, blijven voedingsstoffen beschikbaar en heeft de beplanting een lange levensduur.

Realisatie

GreentoColour© is uitgegroeid tot een succesvol concept. Ruim 2300 projecten zijn gerealiseerd, goed voor vele hectares aantrekkelijke beplanting met jaarrond een hoogwaardige uitstraling. Voor het slagen ervan zijn echter niet alleen de planten van belang. “Het is een compleet concept”, aldus Bert. “Het gaat om de juiste plant op de juiste plaats, goede grondvoorbereiding, gebruik van planten van zware kwaliteit en een onderhoudsplan met als belangrijk onderdeel het kort afmaaien, mulchen en bemesten in maart. Voor het grondwerk, de aanleg en het onderhoud werken we samen met geselecteerde partners, zoals Hoek.”

“Als je zakendoet met Hoek, weet je dat het goed komt.”

Garantie

De samenwerking werkt naar twee kanten: de ene keer heeft Hoek een opdracht bij een gemeente die het concept toe wil passen. Een andere keer heeft Griffioen een beplantingsplan gemaakt voor een opdrachtgever en wordt Hoek gevraagd voor de realisatie. “We zijn dus over en weer elkaars klant. Hoe verschillend onze bedrijven ook zijn, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de eindopdrachtgever – veelal een gemeente – toe. Die verantwoordelijkheid pakt Hoek uitstekend op. Hoek maakt waar wat wij beloven. Dat is belangrijk, want we bieden de garantie dat de opdrachtgever na het eerste groeiseizoen een bepaald beeld van de beplanting mag verwachten.”

Vakwerk

Bert typeert het partnerschap als transparant en eerlijk. “Voor een goede samenwerking heb je twee partijen nodig die bereid zijn om ‘in te leveren’. Dan kom je ver. Het is vooral plezierig werken met Hoek. Van directie tot vaklieden willen ze vakwerk leveren. Als je met Hoek zaken doet, weet je dat het goed komt. Natuurlijk, overal gaat wel eens iets mis, maar bij Hoek kruipen ze dan niet weg. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen, dat zie je niet vaak.”

Onderhoud

Het is belangrijk dat de hoveniers die met het GreentoColour® werken, alle onderdelen van het concept begrijpen en het onderhoud op de juiste manier uitvoeren. De medewerkers van Hoek volgen daarvoor speciale trainingen. “De aanpak wijkt af van wat de hovenier gewend is te doen. Het is minder arbeidsintensief, aan het begin van het groeiseizoen vraagt de beplanting meer aandacht. In andere maanden zoals september en oktober, minder.”

 

Voorbeelden

Er zijn voorbeelden te over van succesvolle projecten die Griffioen en Hoek samen realiseerden. “In Leiden hebben we het Zwarte Pad gedaan. Wij maakten een ontwerp en leverden de planten, Hoek vulde het verder in. Dat kun je als hoveniersbedrijf alleen maar doen als je de achterliggende gedachte begrijpt. Hoek doet dat en daar zijn wij erg blij mee. Wat ons betreft gaan we nog jaren zo door en wordt de samenwerking nog intensiever. Samen helpen we gemeenten om hun openbare ruimte te transformeren naar een fleurige en kleurige buitenruimte, goed voor mensen en dieren.”

Meer weten over de projecten van Hoek?

Wijkonderhoud met een sociaal gezicht

In de Zoetermeerse wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht – samen goed voor zo’n 35.000 inwoners – doet Hoek voor het vijfde jaar het integrale onderhoud. Een veelomvattende opdracht, die in nauwe onderlinge samenwerking wordt uitgevoerd. Duurzaam en sociaal zijn belangrijke kenmerken van die samenwerking. Manager Stadsbeheer Arie Cees de Jong en beheermanager (contractmanager) Reinier Gillissen van de gemeente Zoetermeer vertellen erover.

Tijdens een wandeling door de wijk laten Arie Cees en Reinier zien wat Hoek allemaal doet. Integraal onderhoud van gevel tot gevel, heet het officieel. Denk aan het verwijderen van onkruid, het maaien van gazons en bermen en het snoeien van struiken en bomen. Maar ook aan het vegen van wegen en parkeerplaatsen, het verwijderen van zwerfvuil, het legen van kolken en bestratingswerk.

Aanspreekpunt

“Hoek is ook het aanspreekpunt voor bewoners als ze opmerkingen, vragen en ideeën hebben”, vertelt Reinier. “Ze reageren op meldingen over overhangende takken, losse stoeptegels, onkruid dat te hoog staat, enzovoorts. Dat zijn zo’n 100 tot 150 meldingen per maand.”

Adoptiegroen

We lopen langs een stukje adoptiegroen. “Daar hebben we er inmiddels zo’n 400 van in Zoetermeer”, legt Arie Cees ui t. “Bewoners adopteren een stukje openbaar groen van ons en nemen het onderhoud over. Ze mogen dat stukje groen opnieuw inplanten. Hoek helpt bij de aanplant en waakt ervoor dat er beplanting in komt die hier past. Liefst bloeiende planten, dat is goed voor de bijen.”

 

 

Participatiekar

Voor het ondersteunen van bewoners in de wijk zet Hoek de ‘participatiekar’ in. “Daar kunnen ze gereedschap, advies van de vakman én koffie krijgen”, vertelt Arie Cees. “Uitvoerder Marcel van der Ende van Hoek is er vaak bij aanwezig, ook op zaterdag. We hopen zo de betrokkenheid van omwonenden bij de openbare ruimte te vergroten, zodat er minder vervuiling en criminaliteit is. Jaarlijks zijn er zo’n 1400 bewoners betrokken. Die participatiekar is populair en wordt ook in andere wijken gebruikt.”

Sociaal bedrijf

Hoek is voor de gemeente Zoetermeer geen onbekende partner. Al eerder verzorgde het bedrijf aanleg en onderhoud van groen in andere wijken. “Het is een onderneming die actief werk maakt van duurzaamheid” aldus Arie Cees. “Daarnaast is het een sociaal bedrijf. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig werklozen doen mee. Jaarlijks leiden ze in de winterperiode een groep op die dan in het voorjaar mee gaat draaien in het wijkonderhoud. Een aantal van hen stroomt door naar een reguliere baan. Dat werkt goed, er is weinig uitval.”

 

 

Keurmerk

Social return is een eis in de aanbestedingen die de gemeente uitschrijft. Voor Hoek blijkt dat geen ingewikkelde opgave, zo ervaren beide heren. In maart dit jaar ontving het bedrijf van de gemeente Zoetermeer het SEBO-keurmerk, een keurmerk voor bedrijven die zich onderscheiden in Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. “Er zijn niet veel bedrijven van buiten Zoetermeer die dat ontvangen, dat is best uniek. De kroon op het werk van de afgelopen jaren”

Co-creatie

Dagelijks heeft Hoek meerdere teams aan het werk in de wijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een prestatiecontract. Dat houdt in dat van de aannemer wordt verwacht dat hij samen met de gemeente en omwonenden kijkt naar verbeteringen voor de leefomgeving en bewonersinitiatieven ondersteunt. “Het is echt co-creatie”, vindt Reinier. “We trekken samen op, leren gaandeweg, investeren beiden in verbeteringen. Maandelijks hebben we overleg met directeur André Hoek, de projectleider en de uitvoerder van Hoek en de wijkbeheerders. Een keer in de twee weken is er een uitvoeringsoverleg over de praktische zaken. Er zijn regelmatig interne bijeenkomsten waarbij de voormannen van Hoek aanwezig zijn. Ook onze wijkbeheerder is wel eens te gast geweest om te bespreken wat wij belangrijk vinden en wat beter kan. Want er gaat natuurlijk ook weleens iets mis wat voorkomen kan worden.”

Betrokkenheid

“Hoek heeft de zaken goed op orde”, vult Arie Cees aan. “Ze komen afspraken na, dat schept vertrouwen. Je ziet de betrokkenheid bij de medewerkers, die zijn er ook na werktijd als het nodig is.” Volgend jaar maart wordt het onderhoud opnieuw aanbesteed. “Hoek kan daar uiteraard aan meedoen. Ze weten wat wij willen, kennen het gebied en komen vaak met goede ideeën!”

Meer weten over de projecten van HOEK?

Bomen kappen nodig

Woonstichting De Key heeft Smit Groenadvies uit Schagen ingeschakeld om te ontzorgen op groengebied. Dit houdt in dat zij o.a. complextuinen ontwerpen, toezicht houden en meldingen van bewoners en wijkbeheerders afhandelen. Sinds dit jaar verzorgt Hoek het reguliere groenonderhoud, daarbij handelen wij de extra opdrachten als boomwerkzaamheden af.

In dit artikel willen wij u graag meenemen in een recente situatie waarin bomen gekapt moesten worden die er toch nog fier bijstonden. Daarbij laten wij u zien hoe de bomenploeg te werk is gegaan.

Onlangs zijn twee Italiaanse populieren van serieuze afmeting, 25 meter hoogte en 150cm Ø bij de stamvoet, gekapt in een kleine afgesloten binnentuin aan de Nova Zemblastraat in Amsterdam.

Voorafgaand

De twee bomen zijn na een melding van een bewoonster onderzocht door Smit Groenadvies. Door o.a. weerstand in de omgeving op de naderende kapvergunningsaanvraag is de boom verder onderzocht. Hieruit bleek dat beide populieren echt een gevaar voor de directe omgeving waren. De bomen waren hol van binnen door rot. De foto van de stamdoorsnede laat dit duidelijk zien.

 

 

 

 

 

 

Vanwege de slechte staat van de bomen verleende gemeente Amsterdam de kapvergunning. Hoek werd verzocht de bomen zo spoedig mogelijk te verwijderen. Omdat het werk rondom het broedseizoen plaatsvond is voorafgaand aan de kap een flora en fauna scan uitgevoerd. Daarnaast was er intensieve communicatie met bewoners, zodat men op de hoogte was van de uitgebreide werkzaamheden.

Secuur, vakkundig en snel

Na grondige voorbereiding is de kap van de populieren door de bomenploeg van Hoek, in samenwerking met firma Schot voor het verticaal transport (60 tons torenkraan) en firma Baars (midigraver met bomenklem) met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd.
De vakmensen hebben de eerste dag alle takken tot aan de hoofdstam ingekort en ter plaatse versnipperd en verzameld in Big Bags. De tweede dag zijn de hoofdstammen in delen kort gezaagd en direct uit de tuin gehesen met de torenkraan. De medewerkers staan via headsets en portofoons in direct contact met elkaar om de werkzaamheden efficiënt en veilig te  kunnen uitvoeren. Totaal zijn een twintigtal Big Bags met snippers en 15 ton aan stamhout vrijgekomen.

 

Dit was een uitdagende klus die in twee dagen tijd veilig en verantwoord uitgevoerd is. Het is essentieel bomen te beoordelen op de conditie voor de veiligheid van de leefomgeving, ook al lijkt het alsof de bomen geen problemen hebben.

Heeft u vragen over de vitaliteit van bomen?

Oegstgeester Golf Club & HOEK

In het kader van het 75 jarig jubileum hebben we opdrachtgevers gevraagd om de samenwerking met HOEK te beschrijven. In deze video is de Oegstgeester Golf Club aan het woord. Zij golfden voorheen over voetbal- en korfbalvelden, in samenwerking met HOEK is de nieuwe golfbaan aangelegd.

" Voorwaarde was dat er samengewerkt moest worden met onze vrijwilligers in een gelijkwaardige rol "

- Frans Tetteroo -

Bekijk de video:

 

Stadgenoot & HOEK

In het kader van het 75 jarig jubileum hebben we opdrachtgevers gevraagd om de samenwerking met HOEK te beschrijven. In deze video is de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot aan het woord.

" De samenwerking met Hoek vind ik bijzonder. Die is heel open en transparant. We leren veel van elkaar. Stadgenoot vertrouwt op hun expertise. En andersom: HOEK vertrouwt op ónze kennis en ervaring "

- Nicky Spilt -

Bekijk de video

Geslaagde kennismiddag ‘Natuurkracht op golfbaan en sportveld’

Op 1 november j.l. organiseerde HOEK de kennismiddag ‘Natuurkracht op golfbaan en sportveld’.

We hebben enorm genoten van de enthousiaste opkomst en de positieve sfeer die ontstond onder dynamische leiding van Wendelien Wouters.

De interactieve en inspirerende lezingen van Peter Bartels (Mertens), Ronald Buiting (Buiting Advies), Lucas Santos (Kennemer Golf & Country Club) en Frans Tetteroo ( OGC- Oegstgeester Golfclub) over de kracht van de natuur in relatie tot beheer, en de ongekende inzet van vrijwilligers vonden wij een traktatie. Wij hopen dat de middag inspiratie heeft gegeven en dat de middag richting geeft naar oplossingen en samenwerking bevordert.

Tot slot spreken wij een speciaal dank uit voor het spontaan in het zonnetje zetten van ons team van machinisten en greenkeepers. En voor de ‘woordenboom’ die is ontstaan van alle geschonken kreten op het tafelkleed. Een mooier kado hadden wij ons vooraf niet kunnen wensen. #opmerkelijkgroen #75jaarHOEK

Praktijkmiddag Beeldkwaliteit

Beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak, helemaal als daar ook nog bewonersparticipatie bij komt kijken. Als een gemeente deze werkzaamheden uitbesteedt, dan wil je deze opdrachtnemer helemaal vertrouwen. Een duidelijk kwaliteitsplan, een goede relatie en eerlijkheid, ook als er dingen niet goed gaan, zijn daarin cruciaal. Beeldkwaliteit is daarin slechts een middel voor kwaliteitssturing en communicatie.

Datum & locatie:

12-06-2018, Scheltema Leiden
Kosten: € 195, voor CROW leden is de deelname gratis.

INSCHRIJVEN

Omschrijving

Gastheer voor de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit is dit jaar HOEK. Dit jaar vieren wij ons 75 jarig bestaan. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk vertrouwen is om goed beeldgericht te kunnen (samen)werken. Met een programmacommissie uit het netwerk van HOEK en CROW is een programma samengesteld met allerlei voorbeelden hoe je kunt werken aan een goede relatie. Interessant van opdrachtgevers én opdrachtnemers.

Een persoonlijk bericht van André Hoek:

" Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan willen wij graag uw gastheer zijn voor de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit.

Een kijkje in de keuken bij andere organisaties is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van je organisatie. Daarom zijn wij met enkele andere groenvoorzieners onderdeel van het samenwerkingsverband UPP waarin we heel open en kwetsbaar kennis en ervaring met elkaar delen. Daar worden we allemaal beter van.

En daarom zijn wij dit jaar ook partner geworden van CROW Levende Stad. Ik nodig u graag uit om op de praktijkmiddag bij ons een kijkje in de keuken te nemen. "

- André Hoek, directeur -

De nieuwe Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 komt uiteraard ook uitgebreid in het programma aan bod. U wordt deze middag bijgepraat over alle verbeteringen die zijn doorgevoerd. Welke beeldmeetlatten zijn aangepast? Welke definities en meetinstructies zijn aangescherpt? En hoe helpt dit om de kwaliteitsmeting en de contractafspraken te verbeteren?

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

directeur

Renovatie & participatie

Half januari is ons team gestart met het renoveren van zes speelplekken binnen gemeente Teylingen: 1 in Sassenheim, 2 in Warmond en 3 in Voorhout. Het renovatieproject nadert zijn voltooiing begin volgende maand.

Plan van aanpak

Gemeente Teylingen besteedde dit project uit en nodigde hiervoor drie partijen uit.

" We zijn trots dat we op basis van een goede prijs en een uitgebreid plan van aanpak zijn geselecteerd voor de uitvoering "

- Projectleider -

De renovaties omvatten het grotendeels of volledig opschonen van de huidige speelplekken, het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en speelaanleidingen, en meer groen in de vorm van beplanting en gras, en gebruik van natuurlijke materialen. “We willen kinderen uitdagen in hun eigen spel door hen te prikkelen met zoveel meer dan alleen een speeltoestel: bijvoorbeeld met een berg takken, een paar grote klauterstenen en een verstopstruik.

 • ontwerp Geestlaan

Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol binnen gemeente Teylingen. In het plan van aanpak staat beschreven op welke wijze wij participatie organiseren. Bewoners komen samen in hun eigen leefomgeving. Elkaar leren kennen en ‘samen werken’ vormt een basis voor een prettig en geborgen buurtgevoel.

In de bewonersbrief die HOEK bij iedere speelplek van tevoren verspreidt, nodigt zij bewoners uit om te participeren. In de planning zijn meerdere momenten opgenomen waar zij een helpende hand kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van plantwerkzaamheden, het leggen van graszoden of het vlechten van een wilgenhut. Een sprekend voorbeeld is de recente participatiezaterdag aan de Geestlaan in Warmond: een prima opkomst met een mooi resultaat na een ochtend samen werken. Komende tijd staan meer participatiedagen in de planning die HOEK met enthousiasme ondersteunt.

krant de Teylinger Geestlaan
bron: de Teylinger: Buurt helpt in speeltuin

Hergebruik

Binnen de speelplekken hergebruiken we vrijkomende materialen van diverse locaties. Denk aan: grond, hout en beplanting.

HOEK brengt de elementen natuurlijk spelen, uitdaging en participatie samen binnen de vernieuwde speelplekken. Aankomend voorjaar kunnen omwonenden genieten van hun speelplek waar zij zelf aan hebben bijgedragen.

Speelplekken in jouw omgeving?

Neem vrijblijvend contact op met Ronald Zuijdendorp,

Regiomanager Voorhout

Zichtbare kwaliteitsverbetering Zoetermeer

In juli 2017 stelde gemeente Zoetermeer middelen beschikbaar voor zichtbare kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte.

Gemeente Zoetermeer hanteert al jaren het C-niveau in veel delen van de openbare ruimte. Voorwaarde daarbij was dat geen kapitaal vernietiging mocht plaatsvinden (vakvervalsing e.d.) De basis is daardoor goed gebleven. Gemeente Zoetermeer koos er in juli voor om de openbare ruimte een extra kwaliteitsimpuls te geven. HOEK nam, in samenwerking met afdeling Stadsbeheer, maatregelen in de wijken Buytenwegh de Leyens en Meerzicht en startte eind september met de uitvoering.

Samen

Waar mogelijk voert HOEK de maatregelen met betrekking tot de kwaliteitsimpuls samen met de omwonenden uit; zoals publieksacties rondom bladruimen in het najaar. Gemeente Zoetermeer sprak bij deze maatregelen de wens uit om SROI medewerkers hierbij actief te betrekken. HOEK zette voor dit project tot nu toe 50% social return on investment (SROI) in.

Maatregelen

Enkele maatregelen van de gemeente die HOEK in genoemde wijken uitvoert, per categorie:
Verzorgd, mooi en schoon:

 • Intensiever beheer van randen tussen groen en wegen/paden. Op veel plekken zijn graskanten al gestoken, wat een verzorgd beeld geeft;
 • Een opknapronde en intensiever beheer van parken;
 • Investeren in openbare ruimte op drukbezochte plekken (waaronder de Randstadrail);
 • Schonere winkelcentra en drukbezochte locaties;Intensiever vegen van goten in woonwijken.

Meer kleur:

 • Bloembakken plaatsen, onder andere in winkelcentra;
 • Bloembollen planten op diverse locaties in woonwijken.

Meer biodiversiteit en duurzaamheid:

 • Bijen- en vlindervriendelijke beplanting plaatsen nabij bosranden;
 • Bijenvriendelijke groenpakketten voor adoptiegroen.

Hogere veiligheidsbeleving:

 • Groen rondom woongebouwen omvormen voor meer doorzicht;
 • Vaker maaien van wegranden langs de hoofdwegenstructuur.

Meer scheiding afvalstromen:

 • Gefaseerd plaatsen van gescheiden afvalbakken bij (wijk)winkelcentra, de Dorpsstraat en het Stadshart.

Resultaat

Op de Facebookpagina post HOEK meerdere keren per week de zichtbare verbeteringen op locaties waar de medewerkers in actie zijn. De fotoslide toont het effect van de kwaliteitsimpuls, de intensieve samenwerking met de opdrachtgever, en het totaalconcept wat HOEK levert voor het onderhoud van Buytenwegh de Leyens en Meerzicht.

HOEK in een nieuw jasje

oktober 2017

Trots presenteren we onze compleet nieuwe website, waaraan we met diverse afdelingen en collega’s samenwerkten om alles kloppend te krijgen.

Zo namen we de verschillende doelgroepen onder de loep, scherpten we de missie en visie aan, bespraken we de customer journey en organiseerden we een klankbordavond om onze bevindingen te toetsen en de creatieve geest aan te spreken. Nee, we zijn niet over een nacht ijs gegaan. Dat geldt ook voor het vernieuwde logo. HOEK is een familiebedrijf met bijna 75 jaar aan vakervaring.

Hoek-laptop-tablet

Onze nieuwe website is uiteraard geschikt voor alle devices als smartphones, tablets, et cetera. We snappen als het even wennen is en vertrouwen erop dat het snel eigen wordt. Dat geldt ook voor het vernieuwde weloverwogen HOEK-logo, een beetje nieuw en toch ook vertrouwd. Less is more…

 

Breed pakket

HOEK is een onderscheidend hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf met een breed pakket aan diensten. We opereren aan de hand van de kernwaarden co-creatie, innovatie en duurzaamheid en zijn koploper bij het creëren van een duurzame leefomgeving. Bij HOEK houden we van uitdaging, innovatie en vernieuwing. En natuurlijk kunt u nog steeds rekenen op onze vertrouwde dienstverlening.

" Wij werken voor 80 procent aan de herkenbaarheid als goed en gedegen groenbedrijf. Bomen planten, snoeien, kappen, daktuinen, onderhoud beplantingen, gazon maaien, daarvoor kan men altijd bij ons terecht.

De overige 20 procent is om de speelruimte voor duurzame innovatie te borgen – continu innoveren met duurzaamheid als vertrekpunt, is een voorwaarde. "

- André Hoek -

Wat is uw eerste indruk. Onze site in een compleet nieuwe jas? Met dank aan Raaf & Wolf en CMCGroep voor gedegen advies en creatieve uitvoering.

Deel uw mening

Neem vrijblijvend contact op met Ilse Pennings,

PR & Communicatie

Renovatie tuin aan de Zeereep

oktober 2017

Het Raamwerk diende via de Beursvloer, een ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, een verzoek in voor een nieuw ontwerp voor de tuin van cliënten aan de Zeereep in Noordwijkerhout. HOEK pakte dit verzoek op en tekende het tuinontwerp met plezier in. In samenwerking met andere bedrijven voerde zij, met beperkte middelen, het ontwerp uit.

Groen & gezondheid

HOEK ondersteunt het gedachtegoed dat groen in en rondom zorgcomplexen goed is voor het klimaat binnen en buiten. Groen heeft een positief effect op de gemoedstoestand en het algehele welbevinden van de cliënten, medewerkers en bezoekers. Lees hier meer over de relatie groen en gezondheid.

Renovatie

De woning aan de Zeereep maakt deel uit van het cluster Intensieve Zorg Complex van het Raamwerk. De verouderde tuin was niet meer representatief en niet goed toegankelijk voor de cliënten. Zo waren paden slecht begaanbaar voor rolstoelen en het groen was overwoekerd met onkruid. Tijd voor een grondige renovatie!

Samen aan de slag

Tuin raamwerk

HOEK stak de handen uit de mouwen: snoeiwerkzaamheden, verwijderen van oude tegels, leggen van nieuwe tegels met medewerking van Meeuwenoord Steengoed, aanleg van een royaal terras met ruim voldoende plek voor rolstoelen en bedden, nieuwe aanplant van kleurige en geurende beplanting voor een optimale tuinbeleving, kunstgras onder de schommel. Vanuit de woning is nu ook beter zicht op het vernieuwde groen zodat de cliënten alle seizoenen kunnen meebeleven.

Tevreden

" De cliënten zijn super blij "

- begeleidster Raamwerk Sharon Jans -

Wij zijn super tevreden met het werk van de hovenier, een zeer vriendelijke en meedenkende man. Ook met de tuin zijn wij erg blij, wij moeten de tuin nog wel verder aankleden, wat goed gaat komen! Ik ben tot nu toe zeer blij en trots!” De tuin zal in het voorjaar nog feestelijk worden geopend voor de bewoners. De tuin heeft weer een duidelijke functie gekregen voor zowel cliënten als medewerkers: Een groene zorg- en werkomgeving. De vernieuwing geeft direct verdere spin-off; een vrijwilliger voor het onderhoud heeft zich al gemeld!

HOEK bedankt iedereen die deze geslaagde actie mede heeft mogelijk gemaakt. In het bijzonder Meeuwenoord Steengoed die tegen een sterk gereduceerd tarief de bestratingsmaterialen heeft geleverd. En bovenal wensen we alle cliënten en hun begeleiders veel tuinplezier!

Meer informatie over aanleg?

Tijdelijke bomentuin Zuidas

De bomentuin Zuidas is om verschillende redenen bijzonder. De gemeente Amsterdam zocht een geschikte partner voor de engineering, de aanleg, het beheer en het in een later stadium verwijderen van een bomentuin op de Kop Zuidas. De gemeente wilde haar inwoners een gezonde leefomgeving bieden ondanks de vertraging van de bouwactiviteiten; het plan van de tijdelijke, professionele boomkwekerij werd geboren.

Een echte boomkwekerij

Het perceel bouwrijpe grond is voor een periode van 4 jaar een boomkwekerij geworden mét een groene, recreatieve functie. In de boomkwekerij worden minimaal 275 bomen opgekweekt in een vooraf afgesproken assortiment, maat en kwaliteit. De gemeente plant de gekweekte bomen na de periode van circa 4 jaar in de leefomgeving van de Zuidas. Inmiddels komt het einde van deze periode van 4 jaar in zicht en hebben vele mensen van de bomen en het groen kunnen genieten.

Speciale samenwerking

HOEK heeft voor de realisatie van dit speciale project een combinatie gevormd met Cobra Boomadviseurs en Boomkwekerij Ebben. Geen doorsnee combinatie; wel een vernieuwende door van de gebaande paden af te wijken. Met de samengebrachte expertise en het enthousiasme dreven de beste ideeën boven. Innovatieve ideeën gericht op beleving van de kwekerij door interactieve media, participatie, speelnatuur maar ook door duurzame manieren van bespuiting met knoflookthee.

EMVI

Om het succes van de bomentuin zoveel mogelijk te borgen heeft de gemeente op basis van EMVI-methodiek een aanbesteding gepubliceerd. (Economisch Meest Voordelige Inschrijving: De EMVI-methodiek stimuleert opdrachtgevers en opdrachtnemers om aanbestedingen duurzaam in te richten. Prijs, kwaliteit en duurzaamheid worden ter beoordeling naast elkaar gezet. Dit werkt duurzaam in- en verkopen in de hand).

De criteria prijs en kwaliteit werden bij deze aanbesteding ieder voor 50% gewogen.
De kwaliteitscriteria:

 • Communicatieplan (hoe betrek je de omwonenden bij het project)
 • Inrichtingsplan (hoe ziet het ontwerp en de materialisatie eruit)
 • Onderhoudsplan (hoe waarborg je de boomkwaliteit op basis van biologisch beheer)

Winnaar wedstrijd

April 2017

Als goed opgeleid ETW-er (European Tree Worker) is het van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken op het gebied van bomen en klimmen. Eén van de manieren om kennis te vergaren, is het meedoen aan klimwedstrijden.

Naast het meedoen aan de wedstrijd is tijdens deze evenementen veel ruimte om bij te praten met collega’s uit het vak. De wedstrijden fungeren als kennisplatvorm voor enthousiaste vakmensen. Lees hieronder een korte uitleg van één van onze deelnemende boomspecialisten over de verschillende wedstrijdonderdelen:

Lekker belangrijk

De LB-wedstrijd (LB staat voor Lekker Belangrijk) is de officieuze oefenwedstrijd voor de Nationale Kampioenschappen voor Boomverzorgers (NKB) die 18, 19 en 20 mei werden gehouden. De LB-wedstrijd werd georganiseerd in het weekend van 21, 22 en 23 april in Rosmalen. De wedstrijd kent vijf onderdelen, die met elkaar een volledige werk-klim vormen zoals wij dat in ons dagelijks werk doen.

 • Onderdeel 1. Throwline: een zakje met lood aan een dun lijntje over een tak (doel) werpen worden en daarmee een klimlijn in de boom trekken.
 • Onderdeel 2. Secured Footlock: met de schipperslag omhoog klimmen aan een vrijhangende dubbele lijn naar een bel op 15 meter hoogte.
 • Onderdeel 3. Workclimb: vanuit een vast beginpunt boven in de boom doet de klimmer 4 posten aan in de boom, alvorens af te dalen in de roos. De bellen dienen met de handzaag zonder tanden te worden geluid.
 • Onderdeel 4. Speedclimb: vanaf de grond klimt de deelnemer naar de bel boven in de boom zonder gebruik te maken van touwen. De klimmer is gezekerd met een back-up lijn van de jury.
 • Onderdeel 5. Rescue: binnen 5 minuten dient de deelnemer de redding uit te voeren van de dummy in de boom. Nagaan wat er gebeurd is, de situatie beoordelen op veiligheid, de boom controleren, contact houden met het slachtoffer, hulp organiseren, de boom betreden en naar het slachtoffer klimmen, aanpikken, samen afdalen en het slachtoffer met de assistentie van de hulpverlening neerleggen en uitklikken klimsysteem.

Finale

De finale of Masters is een combinatie van de vijf onderdelen. In de boom hangen bellen. De deelnemer dient zijn eigen lijnen aan te brengen, de posten aan te doen en alle klimmaterialen binnen een bepaalde tijd weer uit de boom te verwijderen. Je kunt bonuspunten verdienen met stijl, innovatie, techniek en tijd. Trots was ik natuurlijk om als winnaar te worden uitgeroepen. Daarbij kreeg mijn collega de aanmoedigingsprijs voor zijn enthousiasme! Ook de resultaten van het NKB waren goed. Ik werd 11e overall en 5e Nederlander; de eerste Nederlander buiten de finale. Het was een mooi parcours en de sfeer was goed!

Met dank aan Fotostudio Clickklakwerk voor de foto’s van het evenement.

Meer weten over de klimwedstrijden?

Kom werken bij HOEK!

Er is plek voor gemotiveerde enthousiaste vakmensen , die samen met het gedreven team van HOEK vol aan de slag willen.

We realiseren kwalitatieve projecten voor, en liefst samen met onze opdrachtgevers. Voor bestaande en nieuwe projecten hebben we diverse openstaande functies als machinist, hovenier aanleg en onderhoud, voorman en projectcoördinator. Kom jij ons team versterken?

Wij hechten veel waarde aan:

de juiste persoon op de juiste plek
goede sociale vaardigheden
pro-actief, collegiaal & doelgericht

Wat bieden wij jou:

een uitdagende baan in een dynamisch bedrijf
een plezierige werksfeer
arbeidsvoorwaardelijke beloning, gebaseerd op ervaring & kennis
individuele secundaire arbeidsvoorwaarden op maat
mogelijkheden tot zelfontplooiing.

Bekijk de pagina werken bij Hoek voor meer informatie over openstaande vacatures.

Staat de functie die jij voor ogen hebt er niet tussen? Reageer dan toch, als jij denkt dat jij bij HOEK past en zin hebt in een nieuwe uitdaging. Voor onze vestigingen in Voorhout en Ursem hebben wij regelmatig plaats voor nieuw talent. Wij bieden stageplekken aan op divers gebied zowel op kantoor als buiten.

Heb je vragen of wil je meer weten over werken bij HOEK?

Neem contact op met HR

Samenwerking rondom SROI

Gemeente Zoetermeer vraagt bij aanbestedingen de aannemers met innovatieve oplossingen te komen om SROI (Social Return on Investment) tot een succes te maken.

" De 3 jaar geleden gekozen oplossing van HOEK en Herenbos biedt écht perspectief aan de betreffende mensen. Het geeft alle partijen energie en een trots gevoel te zien hoe deze groep mensen de geboden kans met beide handen aangrijpt "

- André Hoek -

In juli 2017 werden voor het derde jaar certificaten uitgereikt aan kandidaten uit het leer-werktraject. Lees hier het artikel samenwerkende aannemers bieden succesvol leerwerktraject

Social Return ook in uw organisatie integreren?

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

directeur