Woningstichting Stadgenoot

Nicky Spilt werkt als beleidsadviseur bij woningstichting Stadgenoot. De Amsterdamse woningcorporatie verhuurt dertigduizend sociale huurwoningen. Daar hoort natuurlijk ook een behoorlijk oppervlakte groen bij: ruim 249 gemeenschappelijke tuinen, waarvan 216 gebruikstuinen, behorend bij 130 woongebouwen, verdeeld over 6 percelen. Nicky vertelt wat haar werk als adviseur omvat en welke bijdrage de samenwerking met Hoek voor de huurders van Stadgenoot oplevert.

“We hebben gevraagd om hoveniers die veel meer kunnen en willen dan alleen de tuinen onderhouden.”

Onze maatschappelijke rol

Onze kernactiviteiten zijn vooral gericht op het verhuren, beheren en onderhouden van woningen. We zorgen ervoor dat onze woningen schoon, heel en veilig zijn. Ook dragen wij bij aan de leefbaarheid van buurten. Want: wonen is meer dan een dak boven je hoofd. De tuinen bij de complexen dragen heel veel bij aan die leefbaarheid. Stadgenoot beseft hoe belangrijk groen is voor gezondheid en welzijn van mensen. Denk je eens in hoe een stad als Amsterdam zou zijn zonder groen?

Goed gastheerschap voorwaarde

De tuinen zijn een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van onze huurders. Ze worden daarom onderhouden door professionele hoveniers. Stadgenoot werkt samen met drie vaste hoveniers waaronder Hoek. We hebben bij de aanbesteding geselecteerd op kwaliteit. Daarbij hebben we vooral gekeken naar partijen die proactief en creatief met ons meedenken. We hebben gevraagd om hoveniers die veel meer kunnen en willen dan alleen de tuinen onderhouden. We wilden een voorman die namens Stadgenoot gastheer is in de tuinen. Bewoners moeten zich welkom voelen met hun vragen en verzoeken.

 

Keuze voor Hoek

Hoek heeft onze wensen heel goed begrepen en kwam daardoor heel positief uit de aanbesteding. Hoek is daarbij een van de drie hoveniers die voor Stadgenoot werkt. Deze manier van organiseren werkt perfect want het gaat om veel meer dan alleen het dagelijks onderhoud: renovaties, ondersteunen van ons wijkbeheer, het betrekken van bewoners bij gebruik van de tuinen, het digitaal bijhouden van de tuinkaarten. We waren ervan overtuigd dat de hoveniers elkaar hierin zouden kunnen versterken. Als ze bereid zouden zijn van elkaar te leren en samen te werken. We hebben bijvoorbeeld aan de hoveniers gevraagd om gezamenlijk een tevredenheidsmeting op te stellen.

 

Samen meer mogelijk maken

De samenwerking met Hoek is bijzonder omdat het een open en lerende samenwerkingsvorm is. Stadgenoot vertrouwt op de expertise van de hovenier waarbij ruimte is voor creatieve dienstverlening. Uniek aan onze samenwerking is de collectieve aanpak. De hoveniers werken echt samen aan het groenbeheer van Stadgenoot en dragen dat samen ook zo uit. Ze zijn onze gastheer in de tuinen. Onze huurders weten daardoor bij wie ze terecht kunnen. Het is de bedoeling dat er aan de bewoners gevraagd gaat worden hoe zij aankijken tegen het resultaat zoals het er nu ligt. Ik hoop dat zij net als wij van Stadgenoot het als een verrijking van hun woonomgeving ervaren!

Bekijk ook de video:

Ook samenwerken met Hoek?