Wijkonderhoud met een sociaal gezicht

In de Zoetermeerse wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht – samen goed voor zo’n 35.000 inwoners – doet Hoek voor het vijfde jaar het integrale onderhoud. Een veelomvattende opdracht, die in nauwe onderlinge samenwerking wordt uitgevoerd. Duurzaam en sociaal zijn belangrijke kenmerken van die samenwerking. Manager Stadsbeheer Arie Cees de Jong en beheermanager (contractmanager) Reinier Gillissen van de gemeente Zoetermeer vertellen erover.

Tijdens een wandeling door de wijk laten Arie Cees en Reinier zien wat Hoek allemaal doet. Integraal onderhoud van gevel tot gevel, heet het officieel. Denk aan het verwijderen van onkruid, het maaien van gazons en bermen en het snoeien van struiken en bomen. Maar ook aan het vegen van wegen en parkeerplaatsen, het verwijderen van zwerfvuil, het legen van kolken en bestratingswerk.

Aanspreekpunt

“Hoek is ook het aanspreekpunt voor bewoners als ze opmerkingen, vragen en ideeën hebben”, vertelt Reinier. “Ze reageren op meldingen over overhangende takken, losse stoeptegels, onkruid dat te hoog staat, enzovoorts. Dat zijn zo’n 100 tot 150 meldingen per maand.”

Adoptiegroen

We lopen langs een stukje adoptiegroen. “Daar hebben we er inmiddels zo’n 400 van in Zoetermeer”, legt Arie Cees ui t. “Bewoners adopteren een stukje openbaar groen van ons en nemen het onderhoud over. Ze mogen dat stukje groen opnieuw inplanten. Hoek helpt bij de aanplant en waakt ervoor dat er beplanting in komt die hier past. Liefst bloeiende planten, dat is goed voor de bijen.”

 

 

Participatiekar

Voor het ondersteunen van bewoners in de wijk zet Hoek de ‘participatiekar’ in. “Daar kunnen ze gereedschap, advies van de vakman én koffie krijgen”, vertelt Arie Cees. “Uitvoerder Marcel van der Ende van Hoek is er vaak bij aanwezig, ook op zaterdag. We hopen zo de betrokkenheid van omwonenden bij de openbare ruimte te vergroten, zodat er minder vervuiling en criminaliteit is. Jaarlijks zijn er zo’n 1400 bewoners betrokken. Die participatiekar is populair en wordt ook in andere wijken gebruikt.”

Sociaal bedrijf

Hoek is voor de gemeente Zoetermeer geen onbekende partner. Al eerder verzorgde het bedrijf aanleg en onderhoud van groen in andere wijken. “Het is een onderneming die actief werk maakt van duurzaamheid” aldus Arie Cees. “Daarnaast is het een sociaal bedrijf. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig werklozen doen mee. Jaarlijks leiden ze in de winterperiode een groep op die dan in het voorjaar mee gaat draaien in het wijkonderhoud. Een aantal van hen stroomt door naar een reguliere baan. Dat werkt goed, er is weinig uitval.”

 

 

Keurmerk

Social return is een eis in de aanbestedingen die de gemeente uitschrijft. Voor Hoek blijkt dat geen ingewikkelde opgave, zo ervaren beide heren. In maart dit jaar ontving het bedrijf van de gemeente Zoetermeer het SEBO-keurmerk, een keurmerk voor bedrijven die zich onderscheiden in Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. “Er zijn niet veel bedrijven van buiten Zoetermeer die dat ontvangen, dat is best uniek. De kroon op het werk van de afgelopen jaren”

Co-creatie

Dagelijks heeft Hoek meerdere teams aan het werk in de wijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een prestatiecontract. Dat houdt in dat van de aannemer wordt verwacht dat hij samen met de gemeente en omwonenden kijkt naar verbeteringen voor de leefomgeving en bewonersinitiatieven ondersteunt. “Het is echt co-creatie”, vindt Reinier. “We trekken samen op, leren gaandeweg, investeren beiden in verbeteringen. Maandelijks hebben we overleg met directeur André Hoek, de projectleider en de uitvoerder van Hoek en de wijkbeheerders. Een keer in de twee weken is er een uitvoeringsoverleg over de praktische zaken. Er zijn regelmatig interne bijeenkomsten waarbij de voormannen van Hoek aanwezig zijn. Ook onze wijkbeheerder is wel eens te gast geweest om te bespreken wat wij belangrijk vinden en wat beter kan. Want er gaat natuurlijk ook weleens iets mis wat voorkomen kan worden.”

Betrokkenheid

“Hoek heeft de zaken goed op orde”, vult Arie Cees aan. “Ze komen afspraken na, dat schept vertrouwen. Je ziet de betrokkenheid bij de medewerkers, die zijn er ook na werktijd als het nodig is.” Volgend jaar maart wordt het onderhoud opnieuw aanbesteed. “Hoek kan daar uiteraard aan meedoen. Ze weten wat wij willen, kennen het gebied en komen vaak met goede ideeën!”

Meer weten over de projecten van HOEK?