1200 m Paddenscherm voor de rugstreeppad

Vlakbij nieuwbouwwijk De Tuinen in Ursem is de rugstreeppad aangetroffen. De beschermde amfibie is ontdekt in het nabijgelegen natuurgebied Oersheim. De gemeente Koggenland treft speciale maatregelen om de pad te beschermen én op afstand te houden.

Hoe help je een beschermde diersoort?

Tussen het natuurgebied en de woonwijk in aanbouw is een paddenscherm ingegraven met een lengte van twaalfhonderd meter. HOEK heeft het paddenscherm geplaatst. De padden kunnen door het scherm het bouwterrein wel verlaten, maar niet meer terugkeren. De padden zoeken zo zelf een alternatief plekje in de omgeving.aanleg paddenscherm

De rugstreeppadden, te herkennen aan de geelachtige lengtestreep op de rug, leven voornamelijk in los zand.  Om de pad tijdens de voortplanting te helpen, wordt er een kant en klare betonbak ingegraven buiten het bouwterrein. De betonnen paddenbak fungeert als een poel ter compensatie van het het voorplantingswater waar de padden nu gebruik van maken. De padden worden in de buurt van de bak ook uitgezet. De pad maakt in het najaar geen gebruik van het voortplantingswater en leeft op het land in hopen van puin en zand. De paddenbak is puur voor de voortplanting en het ontwikkelen van de paddendril tot kleine padjes in het voorjaar/zomer.

Biodiversiteit

In het natuurgebied Oersheim zijn er inmiddels zeldzame vlinders en libellen gesignaleerd en heeft de kleine karekiet vaste voet aan de grond gekregen. Naast de rugstreeppad is ook het ijsvogeltje gesignaleerd. Vrijwilligers bouwden er een muizenpiramide (muizenruiter) waar de (toren)valk zich tegoed doet aan de talrijke muizen.

Rugstreeppad
natuurinjestad.nl

Verder is er dit seizoen een insectenhotel geïnstalleerd waarin tal van bijzondere soorten hebben genesteld. Door de begroeiing van haagwinde en braamstuiken, kunnen egels en mogelijk hermelijnen zich onder het insectenhotel schuilhouden. Natuurgebieden als deze vormen een toegevoegde waarde voor de omgeving.

SDG  Leven op het land

SDG-15SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer. Het gaat hierbij om zowel natuurbescherming als het behoud van biodiversiteit. Het beschermen van rugstreeppad valt hier zeker onder.

HOEK werkt voor dit type projecten regelmatig samen met Ranox natuuraannemer, zo komen we samen tot een zorgvuldige en specialistische aanpak met respect voor de natuur.

Advies over dit soort projecten?

Neem vrijblijvend contact op met Alex Harren,

Regiomanager Ursem