Groene schoolpleinen

Hoe leg ik een groen schoolplein aan?

Dat is een vraag waar veel scholen een antwoord op wensen. Het is een proces van ontwerp en aanleg, maar ook van planvorming, financiën en vaak hulp van ouders en kinderen. Allereerst is het belangrijk de voordelen van zo’n groen schoolplein te benoemen.

Een groen schoolplein zorgt voor:

  • Meer uitdaging en beweging
  • Meer ruimte voor eigen spel
  • Natuurbeleving en natuureducatie
  • Vergroting van biodiversiteit
  • Sociale ontwikkeling van kinderen
  • Betere infiltratie van water
  • Vermindering van hittestress

Pleinen in aanleg

Op dit moment is het HOEK-team bezig met de aanleg van een plein op de Icarusschool in Heemstede en werken we aan het kleuterplein van De Rozenbeek in Velserbroek, waar we al eerder het plein voor de grotere kinderen aanlegden. Ook is er een team bezig op IJburg, waar we een schoolplein realiseren bij basisschool Het Spectrum. Stuk voor stuk uitdagende speelpleinen met focus op groen.

Duurzame doelen

SDG 11Het is interessant om te zien dat groene schoolpleinen naadloos passen in een aantal van de (SDG) duurzame doelen. We lichten er twee uit.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Een groen schoolplein draagt bij aan de vergroening en verduurzaming van de omliggende wijk of gemeenschap. Bovendien zijn deze pleinen goed voor de bevordering van biodiversiteit, kunnen ze goed water opnemen bij hevige regenval, geven de pleinen verkoeling tijdens warme zomers en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit.

SDG 3: Gezondheid en welzijn

Groene schoolpleinen zorgen voor meer beweging door kinderen en betere psychische gezondheid voor kinderen. Omdat er op groene schoolpleinen een grotere variatie aan uitdagende speelaanleidingen te vinden is. Dit zorgt ervoor dat kinderen op diverse manieren bewegen en verschillende motoriek en spieren trainen.

Hulp nodig om een groen schoolplein te realiseren?

Neem vrijblijvend contact op met René Bakker,

Manager Verkoop