In Memoriam Peter Hoek

Met groot verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze oud-directeur en voormalig mede-eigenaar
Peter Hoek
15 augustus 1944                                               7 oktober 2022

Met dankbaarheid voor wat hij voor ons familiebedrijf heeft betekend, nemen wij afscheid en herdenken wij Peter Hoek. Peter leidde samen met zijn broer Hennie tot 1 januari 1997 als tweede generatie het familiebedrijf.

Ruim 35 jaar heeft Peter Hoek zich met passie ingezet voor het bedrijf. Hij gaf op zijn eigen karakteristieke wijze leiding aan de groenvoorzieningstak.
Een vakman in hart en nieren, verantwoordelijk voor grootschalige groenprojecten zoals aanleg en onderhoud van recreatieterreinen, beplantingswerken,
het beheer van groenvoorzieningen langs provinciale- en rijkswegen, boomverzorgingsprojecten en het beheer van gemeentelijke groen. Daarnaast beheerde hij vele jaren het machine- en wagenpark.

Na zijn vertrek uit het bedrijf in 1997 bleef hij altijd oprecht geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het bedrijf.

Wij wensen zijn vrouw Riet, Fred en Ella, Tom en Brigitta, Sandra en Kevin, kleinkinderen, familie en dierbaren veel sterkte en troost.

Namens de medewerkers van HOEK
André en Marian Hoek