Japanse duizendknoop

Zij-instromer

Ik ben Julien Keijzer, met mijn vader legde ik (als vakantiewerk) al eerder tuinen aan en deed daarvan onderhoud in de particuliere sector. Toen er bij HOEK een vacature was heb ik me direct gemeld en een paar dagen later was ik al aan het werk. Een prima gang van zaken waar ik nog nooit spijt van heb gehad. Mijn werk is heel afwisselend. Ik houd me bezig met de beeldkwaliteit van projecten en daarnaast is de bestrijding en beheersing van de oprukkende Japanse duizendknoop (via Sieboldius) mijn specialiteit.

Wat is de link tussen HOEK en Sieboldius?

Ik ben benaderd door André Hoek om mij te gaan verdiepen in de wereld van de Japanse duizendknoop. Binnen een relatief kort en intensief traject hebben wij ons weten neer te zetten als specialist met Sieboldius als eigen identiteit. De verschillende methoden en werkwijzen vragen om een specifieke uitvoering, een uitvoering die weinig partijen kunnen bieden. De correcte werkwijze kan daardoor ook goed geborgd worden binnen HOEK.

Japanse duizendknoop

Deze woekerplanten kunnen door hun ongeremde groeikracht grote schade aanrichten. Bijvoorbeeld aan dijken, rioleringen en funderingen. Maar ze verdringen ook alle andere vegetatie in de buurt. Een 100% effectieve bestrijding is er nog niet, maar dankzij onze eigen methoden en werkwijzen boeken wij goede resultaten en zo kunnen we ons met Sieboldius profileren als Japanse duizendknoop experts. Een resultaat dat mij grote voldoening geeft.

Naast deze voldoening is mijn dag ook geslaagd als ik zie dat we met elkaar dingen bereikt hebben. Niet alleen mijlpalen hoor. Gewoon alles gedaan binnen de planning of even lekker lachen met elkaar is ook al prachtig. Dat lukt natuurlijk ook makkelijker als je openstaat voor nieuwe inzichten en ideeën zoals ik die krijg via vele gesprekken die ik via mijn veelzijdige contacten heb.

 

Japanse duizendknoop

Young Potentials

Daarnaast neem ik ook deel aan de werkgroep Young Potentials binnen HOEK. Ook door middel van vakbladen en internet houd ik me goed op de hoogte. Mijn passie wordt vooral gevoed als ik de resultaten zie: een perfect geschoren haag bijvoorbeeld of een tuin die precies beantwoordt aan de filosofie die erachter zit. Uit alles moet het plezier zichtbaar zijn waarmee er gewerkt is. Ik werk hier graag want gelukkig krijg ik bij HOEK de ruimte om me steeds verder te ontwikkelen.

Ik heb intussen allerlei klussen gedaan en veel geleerd ook dankzij al die verschillende mensen die hier werken, met hun diverse achtergronden en verhalen. Elke dag heeft voor mij zijn eigen uitdaging.

Heb je interesse in werken bij HOEK?