Werkzaamheden Oegstgeester Golf Club

ogc bomenplanHOEK vormt de golfbaan OGC, gelegen naast de sportvelden, gefaseerd om tot een 9 holes golfbaan. Stap voor stap werken we aan het realiseren van een aantrekkelijke baan. Het doel is om langzaam de oude indeling van de sportvelden te laten vervagen en de holes in te bedden in een zo natuurlijk mogelijk landschap. Samen met een ongekend grote groep vrijwilligers is er gewerkt om de volgende fase te realiseren. Zelfs in de regen was er meer dan voldoende ondersteuning vanuit de club.

" Wij, de vrijwilligers van OGC, hebben er veel plezier aan beleefd en kunnen niet wachten tot het voorjaar is om de eerste resultaten te zien van al deze werkzaamheden. "

- Louis Weyzig -


Bomenbeheerplan

Deze ronde is er eerst een bomenbeheerplan opgesteld met een programma van eisen.
HOGCierin staat omschreven wat de streefbeelden zijn en waar de houtige beplanting aan moet voldoen. Het plan is een aanvulling op het ontwerp van de baan. Rode draad bij het beheer is om natuurvolgend te werken en met een meer natuurlijk landschap ook meer natuurlijke plaagbestrijders aan te trekken.

Dit plan is eerst door de leden beoordeeld. Met de steun van de leden is hiermee de kapvergunning aangevraagd voor de onderhoudswerkzaamheden aan de boombeplanting. Niet alle bomen waren gezond en sommige greens hadden duidelijk meer licht nodig.

Biodiversiteit (SDG 15 Leven op het land)

SDG-15Voor een gezonde golfbaan is biodiversiteit belangrijk. De leden van de club hebben de heesters gesnoeid en tot mooie takkenrillen verwerkt. Ook zijn er enkele stammen in het bos achtergebleven. Staand en liggend doodhout dragen in belangrijke mate bij aan biodiversiteit. Het hout zorgt voor voedsel of nest- en schuilplaatsen voor bijvoorbeeld planten, dieren, schimmels en insecten.

Nieuwe aanplant

Er zijn ook weer een groot aantal bomen aangeplant. Hierbij is aandacht voor zowel de fysische, als de chemische en biologische component van de plantplaats. De biologische component betekent: het toevoegen van speciale schimmels (arbusculaire mycorrhiza) waarmee de boom een symbiose aangaat. De boom zal hierdoor twee maal zoveel CO2 vastleggen en ook minder gevoelig zijn voor droogte. Dit laatste betekent klimaatadaptatie, of het beter bestand zijn tegen de toenemende klimaatextremen.

Het resultaat: een gezonde, uitdagende golfbaan passend in het landschap. Heb je vragen over het onderhoud van een golfbaan in een natuurlijke omgeving, neem dan contact op met Ronald Zuijdendorp.

Vragen over het onderhoud van een golfbaan?

Neem vrijblijvend contact op met Ronald Zuijdendorp,

Regiomanager Voorhout