Prestatieladder Socialer Ondernemen

HOEK behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

PSOOnlangs hebben wij Trede 3, het hoogste prestatieniveau, bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat HOEK op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van deze prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. HOEK heeft Trede 3 behaalt, dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

" Winstgevendheid is belangrijk, maar werknemers staan op nummer één! "

- André Hoek -

Visie van HOEK

SROI is gebaseerd op solidariteit; en rechten van de mens: Iedereen in de maatschappij heeft het recht zijn of haar steentje bij te dragen. Tegenover dat recht verhoudt zich de plicht om je talenten binnen je mogelijkheden te ontplooien. HOEK stelt zich ten doel om een belangrijke rol in social return in te vervullen. Vanuit haar maatschappelijke plicht én haar overtuiging dat iedereen die perspectief vindt, een betere kwaliteit van leven voor zichzelf en voor anderen biedt.

Een voorbeeld

SDG 11

Binnen verschillende aanbestedingen werken we met social return. Zo heeft de gemeente Zoetermeer deze zomer het SEBO-keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opnieuw toegekend. Onder andere vanwege de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het gemeentelijk groenonderhoud (SROI). In het integraal wijkonderhoud werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met langdurig werklozen. Het opleiden en begeleiden gebeurt onder andere in samenwerking met HERENBOS die gespecialiseerd zijn in het werven, selecteren en opleiden van mensen binnen de groensector. Zo versterken beide partijen elkaar in de missie om mensen te begeleiden naar een passende baan en bij te dragen aan de vorming van een actief betrokken maatschappij.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Meer weten over hoe HOEK invulling geeft aan de PSO

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

Algemeen directeur

 

Zichtbare kwaliteitsverbetering Zoetermeer

In juli 2017 stelde gemeente Zoetermeer middelen beschikbaar voor zichtbare kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte.

Gemeente Zoetermeer hanteert al jaren het C-niveau in veel delen van de openbare ruimte. Voorwaarde daarbij was dat geen kapitaal vernietiging mocht plaatsvinden (vakvervalsing e.d.) De basis is daardoor goed gebleven. Gemeente Zoetermeer koos er in juli voor om de openbare ruimte een extra kwaliteitsimpuls te geven. HOEK nam, in samenwerking met afdeling Stadsbeheer, maatregelen in de wijken Buytenwegh de Leyens en Meerzicht en startte eind september met de uitvoering.

Samen

Waar mogelijk voert HOEK de maatregelen met betrekking tot de kwaliteitsimpuls samen met de omwonenden uit; zoals publieksacties rondom bladruimen in het najaar. Gemeente Zoetermeer sprak bij deze maatregelen de wens uit om SROI medewerkers hierbij actief te betrekken. HOEK zette voor dit project tot nu toe 50% social return on investment (SROI) in.

Maatregelen

Enkele maatregelen van de gemeente die HOEK in genoemde wijken uitvoert, per categorie:
Verzorgd, mooi en schoon:

 • Intensiever beheer van randen tussen groen en wegen/paden. Op veel plekken zijn graskanten al gestoken, wat een verzorgd beeld geeft;
 • Een opknapronde en intensiever beheer van parken;
 • Investeren in openbare ruimte op drukbezochte plekken (waaronder de Randstadrail);
 • Schonere winkelcentra en drukbezochte locaties;Intensiever vegen van goten in woonwijken.

Meer kleur:

 • Bloembakken plaatsen, onder andere in winkelcentra;
 • Bloembollen planten op diverse locaties in woonwijken.

Meer biodiversiteit en duurzaamheid:

 • Bijen- en vlindervriendelijke beplanting plaatsen nabij bosranden;
 • Bijenvriendelijke groenpakketten voor adoptiegroen.

Hogere veiligheidsbeleving:

 • Groen rondom woongebouwen omvormen voor meer doorzicht;
 • Vaker maaien van wegranden langs de hoofdwegenstructuur.

Meer scheiding afvalstromen:

 • Gefaseerd plaatsen van gescheiden afvalbakken bij (wijk)winkelcentra, de Dorpsstraat en het Stadshart.

Resultaat

Op de Facebookpagina post HOEK meerdere keren per week de zichtbare verbeteringen op locaties waar de medewerkers in actie zijn. De fotoslide toont het effect van de kwaliteitsimpuls, de intensieve samenwerking met de opdrachtgever, en het totaalconcept wat HOEK levert voor het onderhoud van Buytenwegh de Leyens en Meerzicht.

Samenwerking rondom SROI

Gemeente Zoetermeer vraagt bij aanbestedingen de aannemers met innovatieve oplossingen te komen om SROI (Social Return on Investment) tot een succes te maken.

" De 3 jaar geleden gekozen oplossing van HOEK en Herenbos biedt écht perspectief aan de betreffende mensen. Het geeft alle partijen energie en een trots gevoel te zien hoe deze groep mensen de geboden kans met beide handen aangrijpt "

- André Hoek -

In juli 2017 werden voor het derde jaar certificaten uitgereikt aan kandidaten uit het leer-werktraject. Lees hier het artikel samenwerkende aannemers bieden succesvol leerwerktraject

Social Return ook in uw organisatie integreren?

Neem vrijblijvend contact op met André Hoek,

directeur