Kunnen honden ook in vervuild terrein werken?

De gezondheid en welzijn van de honden staat bij ons voorop. Daarom nemen wij als regels als de grond te vervuild is voor mensen is hij dat algemeen ook voor de honden. Honden ruiken niet alleen geur maar proeven ook van het oppervlaktewater. Als de opdrachtgever weet dat dat vervuild is is hij/zij verplicht dat te vermelden.

#gezondheid #welzijn