Corona & bijbehorende maatregelen

We leven in een onzekere wereld en nieuwe werkelijkheid. De impact van het coronavirus is enorm. Niemand kan voorspellen wat morgen ons brengt, en het vraagt nog meer flexibiliteit en inventiviteit.

Vanzelfsprekend neemt ook het HOEK-team haar maatregelen om projecten zoveel mogelijk te kunnen continueren. Meer hierover in onderstaand bericht.

Het HOEK-team wenst iedereen wijsheid en gezondheid. Met zorg en aandacht voor elkaar!
Heeft u vragen? Neem dan contact op via management@hoekgroen.nl.

 

André Hoek

 

Maatregelen

HOEK neemt haar maatregelen gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en het RIVM. De projecten kunnen wij conform planning en kwaliteitsafspraken realiseren, zolang de situatie dit toelaat. Wel zijn wij genoodzaakt voorbehoud te maken over de leverantie van materialen en inzet van onze medewerkers. Wanneer onverhoopt uitvoerende teams vanwege besmetting van het coronavirus hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren, stellen wij u direct in kennis. De afgesproken beeldkwaliteit en/of planning kunnen we dan niet langer garanderen.

De voorzorgsmaatregelen die HOEK intern neemt op basis van de GGD- en RIVM-richtlijnen:

 • Op de werkplek een onderlinge afstand van > 1,5 m;
 • Nog meer dan gebruikelijk, werken wij met vaste teams op projecten;
 • Medewerkers rijden zoveel mogelijk van huis naar het project en vice versa;
 • Groepsbijeenkomsten van elke aard en onnodig persoonlijk contact vermijden wij; zoals trainingen, overleggen, toolboxen, vrijdagmiddagborrel et cetera;
 • Stimuleren en faciliteren van nog meer digitalisering en digitale overlegvormen om elkaar op afstand te blijven informeren;
 • Teams groter dan 2 personen hanteren gespreide schaftmomenten in kleinere groepen met de persoonlijke afstand van > 1,5 m;
 • Contactmomenten die niet urgent zijn vermijden;
 • HOEK houdt zich aan de specifieke coronavirus hygiënemaatregelen.

Aanvullende maatregelen 1 april 2020:

 • Maximaal 2 medewerkers per bedrijfsauto
 • Maximaal 3 medewerkers op één werklocatie. Bij meer dan 2 medewerkers op één locatie: dan geldt de regel van gespreide schaftmomenten.
 • We werken met vaste teams, geen wisselingen voor een enkele dag.

Heeft u vragen? Neem dan contact op