Delen, vertrouwen, kennis

Met passie voor groen, vertrouwen, kijkjes in de keukens, intern en extern opleiden, vakmanschap, innovatie, kennis-delen met leveranciers en relaties, staan we waar HOEK nu staat. Met het volste vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Bij HOEK zoeken we constant naar de beste oplossing. Dat doen we samen met anderen. Onze medewerkers, klanten, onderzoekinstellingen en natuurlijk de mensen die uiteindelijk verblijven in de groene leefomgeving die we creëren. Al die projecten leiden tot verhalen waarmee we u willen inspireren.

Kijken in elkaars keukens

UPP, een duurzame verbinding tussen Binder, Van Helvoirt, Van de Haar en HOEK. Het begin van innovatie, in openheid en vertrouwen ‘kijken in elkaars keukens’, samen oplossingen ontwikkelen voor een groenere en betere leefomgeving voor ons allemaal. Samen verder komen, verder ontwikkelen, zonder angst en vrij van geest.

Kennis delen doen wij met regelmaat zowel intern als extern. Denk aan materieel pilots, robotmaaien, bokashi, Tiny Forest in samenwerking met IVN om Nederland te vergroenen. Biodiversiteit met Heem, Natuurpro, innovatie, Japanse Duizendknoop, et cetera.
HOEK participeert met Upp in de Blue City Circular Challenge waar gezamenlijk een casus is aangedragen en teams van young professionals aan de slag gaan om een reststroom of een combinatie van meerdere reststromen om te zetten in een waardevol product.

 

 

Natuur in Nederland

HOEK is partner van Natuurpro, waar we samen werken met verschillende organisaties die actief zijn in de groenvoorziening, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en ecologie aan een natuurlijke leefomgeving die optimaal is ingericht. Samen kunnen we elk project van begin tot eind oppakken en uitvoeren. Om zo te streven naar een optimale invulling van de natuur in Nederland. Ten alle tijden het beste voor natuur, mens en dier. Een natuurlijk Nederland op zijn mooist.

André Hoek: “Wij werken voor 80 procent aan de herkenbaarheid als goed en gedegen groenbedrijf. Bomen planten, snoeien, kappen, gazon maaien, daarvoor kan men altijd bij ons terecht. De overige 20 procent is om de speelruimte voor duurzame innovatie te borgen – continu innoveren met duurzaamheid als vertrekpunt, is een voorwaarde.”

Innovatieve DNA

In 2018-2019 vierden wij ons 75-jarig jubileum. HOEK heeft in de afgelopen jaren fantastische dingen neergezet en is constant meegegroeid met de ontwikkelingen. Zij is met regelmaat voorloper geweest, en dat blijft zij doen. Groei door samenwerken van onze medewerkers, partnerbedrijven en opdrachtgevers! Met nieuwe oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst te verbeteren. Met het groene en innovatieve DNA blijft HOEK die nieuwe oplossingen bieden!

Heb je interesse in werken bij HOEK?