Onze mensen buiten maken het waar

Hovenierswerk is mensenwerk. Zonder goede medewerkers die het buiten waarmaken, zou HOEK niet het bedrijf zijn dat het nu is. Adjunct-directeur Cor Bruijne weet dat als geen ander.

Cor Bruijne werkt al ruim 30 jaar bij HOEK. “Het managementteam en de directie maken strategische keuzes voor het bedrijf. Maar wat wij bedenken is pas succesvol als de medewerker buiten die keuzes begrijpt en goed weet op te pakken. Alle medewerkers zijn dagelijks op locatie het visitekaartje van het bedrijf. Dat is een stevige verantwoordelijkheid.”

Tevreden gebruiker

Het hoveniersvak verandert, constateert Cor. “Vroeger lag de nadruk op ‘maken en netjes houden’. Nu draait het vooral om een tevreden gebruiker. Dat is veel abstracter. De medewerker buiten moet dat invullen. Daar zijn steeds vaker ook flexwerkers bij en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn dus minstens zo belangrijk als vaktechnische vaardigheden.”

Zelfstandigheid

Opdrachtgevers kiezen voor HOEK omdat de medewerkers ter plaatse kundig zijn en meedenken over en zorgen voor de juiste oplossing. “Ze krijgen daar ook de ruimte voor. Wie ter plekke een bepaalde beslissing neemt, weet zich altijd ‘gedekt’ door de organisatie. En wie met goede ideeën komt voor verbeteringen, kan erop rekenen dat daar serieus naar wordt gekeken.”

“Sociale en communicatieve vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als vaktechnische vaardigheden.”

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid blijkt een belangrijk kenmerk van de dienstverlening van HOEK, zo blijkt uit gesprekken met opdrachtgevers. “Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Het betekent vaak ook: iets meer doen dan wordt verwacht. Als we een plan van aanpak maken en bepaalde toezeggingen doen, dan checken we of we die nakomen. Overleg is belangrijk: kennis delen, uitwisselen, herhalen. Zaken afstemmen en voorbeeldgedrag. De projectleiders bijvoorbeeld, zijn een onmisbare schakel in de vertaling van de strategische keuzes naar de werkvloer.”

Digitaal

Om het buiten waar te kunnen maken, worden werkprocessen steeds meer gedigitaliseerd. Een groot deel van de medewerkers heeft een tablet waarmee ze op locatie eenvoudig hun uren kunnen registeren, werkinstructies kunnen raadplegen en nog veel meer. “Dat scheelt een hoop papierwerk. En alle gegevens die je nodig hebt, zijn real time beschikbaar. Zo besparen we tijd en beperken we de kans op fouten.”

Trots

Of HOEK trots is op haar medewerkers? “Uiteraard!”, stelt Cor. “Zonder hen kunnen we het niet. Zij maken het iedere dag op locatie waar.”

Heb je interesse in werken bij HOEK?