Samenwerking

SAMENWERKING
Groen schoolplein voor leerlingen met fysieke beperking
SAMENWERKING
Kleur en biodiversiteit in een stedelijke omgeving
SAMENWERKING
Corona & bijbehorende maatregelen
SAMENWERKING
‘We hebben hetzelfde nieuwsgierige DNA’
SAMENWERKING
Woningstichting Stadgenoot
SAMENWERKING
Delen, vertrouwen, kennis
SAMENWERKING
Samen werken, leren & delen met collega’s
SAMENWERKING
Van groen naar kleur
SAMENWERKING
Wijkonderhoud met een sociaal gezicht
SAMENWERKING
Bomen kappen nodig
SAMENWERKING
Oegstgeester Golf Club & HOEK
SAMENWERKING
Stadgenoot & HOEK
SAMENWERKING
Geslaagde kennismiddag ‘Natuurkracht op golfbaan en sportveld’
SAMENWERKING
Praktijkmiddag Beeldkwaliteit
SAMENWERKING
Renovatie & participatie
SAMENWERKING
Zichtbare kwaliteitsverbetering Zoetermeer
SAMENWERKING
HOEK in een nieuw jasje
SAMENWERKING
Renovatie tuin aan de Zeereep
SAMENWERKING
Tijdelijke bomentuin Zuidas
SAMENWERKING
Winnaar wedstrijd
SAMENWERKING
Kom werken bij HOEK!
SAMENWERKING
Samenwerking rondom SROI
Bij Hoek zoeken we constant naar de beste oplossing. Dat doen we samen met anderen. Onze medewerkers, klanten, onderzoekinstellingen en natuurlijk de mensen die uiteindelijk verblijven in de groene leefomgeving die we creëren. Al die projecten leiden tot verhalen waarmee we u willen inspireren: